MijnOverheid is een combinatie van digitale post (Berichtenbox) en diensten voor de burger vanuit de overheid. Het geeft inzicht in persoonlijke gegevens die de overheid van de burger heeft. MijnOverheid ontsluit via een portaal de zaken die bij een veelheid van instanties lopen, van kinderbijslag bij de SVB, WOZ-waarde bij het kadaster tot gemeentelijke zaken; een operator voor burgers. Er is onder meer direct inzicht in de data die de basisregistratie personen (BRP) heeft, inkomensgegevens zoals bij de Belastingdienst bekend zijn, woninggegevens van Kadaster en kentekenregistratie van het RDW. Daarnaast wordt er ook naar een aantal andere ‘mijn omgevingen’ doorgelinkt, waaronder Donorregister, DUO en Pensioenregister.

MijnOverheid ontsluit primair gegevens richting de burger, het speelt geen rol in het doorgeven van de gegevens aan derden. Gegevensuitwisseling met derden gebeurt door de achterliggende organisaties zelf op basis van wettelijke gronden, niet via de burger. Het is dus nog voornamelijk een data aanbieder, maar puur voor publieke organisaties. Inloggen bij Mijn Overheid gebeurt via DigiD. Sinds oktober 2015 is het gebruik van MijnOverheid voor burgers vanaf 14 jaar verplicht.

MijnOverheid ontsluit primair richting de burger, het speelt geen rol in het doorgeven van de gegevens aan derden. Gegevensuitwisseling met derden gebeurt door de achterliggende organisaties zelf op basis van wettelijke gronden, niet via de burger. Inloggen bij Mijn Overheid gebeurt via DigiD. Sinds oktober 2015 is het gebruik van MijnOverheid voor burgers vanaf 14 jaar verplicht. Op dit moment (2017) wordt de BerichtenBox uitgebreid waardoor binnenkort grotere berichten verwerkt kunnen worden.

Er wordt op dit moment door MijnOverheid verkend hoe de burger meer controle te geven over het delen van de gegevens. Ofwel, hoe aan MijnOverheid operator functionaliteit toe te voegen. Hiervoor wordt geëxperimenteerd in een pilot die zich richt op de use-case huren. In de pilot kunnen aspirant huurders hun inkomensgegevens (BRI) en adresgegevens (BRP) digitaal delen met woningcorporaties. Het doel daarvan is het verminderen van administratieve lasten voor burger en corporatie en het terugdringen van woningfraude, zoals scheefwonen. Middels een API worden gegevens uitgewisseld tussen MijnOverheid en woningcoroporaties. De keuzes van de gebruiker zijn hierin nog beperkt: er kan consent gegeven worden, maar er is geen overzicht of verdere keuze in de uit te wisselen gegevens.

Mijn Overheid. https://mijn.overheid.nl/