De HealthSuite van Philips gaat om het combineren van gezondheidsdata van ‘smart devices’ met data van zorgverleners. Het is een cloud-based platform, dat open is voor derde partijen en data uit hardware, zoals smartwatches, kan verbinden aan data van zorgverleners. Dit geeft patiënt en behandelaar een compleet beeld van de medische situatie van de patiënt. Zorgverleners kunnen analyses doen over de data van de gehele populatie. HealthSuite werkt met een app en portal met persoonlijke login. Het systeem is op dit moment in ontwikkeling, er loopt een pilot met diabetespatiënten en zorgverleners in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant.