Emrex is een platform waarom studenten hun gegevens kunnen delen. Wanneer onderwijsinstituten zichzelf hebben aangesloten op het systeem kunnen studenten bij hen inloggen en gegevens van andere instituten ook inladen en delen. Emrex focust zich op het samenbrengen van bestaande oplossingen en niet op het creëren van nieuwe standaarden en operators. Hierdoor raakt Emrex ook aan de functies van een afsprakenstelsels. Emrex is ook onderdeel van ESC (EU student card) afsprakenstelsel. Emrex is een operator, maar kan ook data aanbieder en data afnemer zijn. Emrex is een Europees initiatief, focust zich op de educatieve sector en zit nog in de pilot fase. Er zijn al verschillende instituten aangesloten, waaronder DUO vanuit Nederland, waardoor Nederlandse diploma’s toegevoegd zijn.

Emrex. https://emrex.eu/