DataPlaza is een service rond het bewaren van persoonsgegevens met een focus op notariële dossiers. Via een beveiligd platform kan een persoon informatie uitwisselen met notarissen. De notaris kan de informatie vervolgens valideren voor de ontvangende partij, zoals een makelaar of een hypotheker. Er wordt gewerkt met NotarisID om de identiteit van de Notaris vast te stellen. Dit zorgt ervoor dat er zekerheid is over de identiteit van de notaris die met de gegevens mag werken. De meerwaarde van DataPlaza is dat het de uitwisseling van documenten tussen deze partijen makkelijker maakt, door processen waar de notaris bij betrokken is te digitaliseren.

DataPlaza is op dit moment in gebruik om dossiers te bewaren, voorlopig is de functionaliteit als PDM service daarmee beperkt tot ‘gegevenskluis’. Koppelingen met andere organisaties zijn momenteel in ontwikkeling. In juli 2017 start een pilot met Makelaarsland. Daarnaast is ook de ‘Digitale Erfenis’ in ontwikkeling. Deze uitbreiding moet het mogelijk maken voor een persoon om zaken als wachtwoorden en profielen te delen met nabestaanden.