De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Mensen kunnen deze data vervolgens zelf gebruiken voor verschillende doeleinden. Schuldhulpverlening is een van de belangrijke thema’s waar op dit moment aan gewerkt wordt. De Blauwe Knop moet ervoor zorgen dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties op een vergelijkbare manier mensen (deelsets van) persoonlijke data kunnen laten downloaden, in een gewaarmerkt document. In de praktijk krijgen organisaties die de Blauwe Knop willen toepassen een toolkit ter beschikking met het beeldmerk, generieke content, voorbeeldcode en architectuur en een stappenplan voor de implementatie. De Blauwe Knop zorgt daarmee voor standaardisatie van gegevens downloaden bij de overheid. Op termijn moet naast de downloadfunctionaliteit ook functionaliteit beschikbaar komen voor directe gegevensuitwisseling tussen organisaties (Zie ook Blauwe Knop Programma onder 4.2 Speelveld).