De faculteit Techniek, Bestuur en Management van TU Delft (TBM) ontwikkelt in een consortium van 9 Europese organisaties, waaronder InnoValor en BiZZdesign, een nieuw platform voor de innovatie van bedrijfsmodellen in het mkb. De faculteit heeft subsidie ontvangen voor onderzoek naar innovatie van bedrijfsmodellen. Hiervoor wordt een ict-platform gebouwd, waarop ondernemers gemakkelijk met nieuwe bedrijfsmodellen kunnen experimenteren en ervaringen kunnen delen. Doel van het project is om minimaal drie miljoen kleine bedrijven in Europa te laten experimenteren met nieuwe businessmodellen.

TU Delft licht toe dat de Europese economie voor ongeveer tweederde deel uit mkb-organisaties bestaat en dat hun productiviteit en winstgevendheid tijdens de recente crisis gedaald is. Door te experimenteren met nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, ict-architecturen, samenwerkingen en dienstconcepten kunnen midden- en klein bedrijf innovatiever worden, aldus de universiteit.

TBM-onderzoeker Harry Bouwman: ‘Uiteindelijk willen wij met dit project 15 procent van alle Europese mkb-bedrijven bereiken met praktische ideeën en inzichten over businessmodel-innovatie. Een deel van hen zal hun business model ook daadwerkelijk aanpassen, met behulp van het self-service platform dat gebouwd wordt, wat uiteindelijk leidt tot meer concurrentiekracht, wat zou kunnen leiden tot groei en meer banen.’

We willen met dit project 15 procent van alle Europese mkb-bedrijven bereiken

Het self-service platform moet ondernemers tools bieden voor het bedenken en testen van nieuwe businessmodellen en communities om innovatieve ideeën uit te wisselen. Bouwman: ‘We brengen ons self-service platform naar ondernemers toe via de 29 belangenorganisaties die in totaal meer dan veertienmiljoen mkb-bedrijven vertegenwoordigen.’

Het onderzoek, genaamd Envision, wordt mogelijk gemaakt door een Horizon2020-subsidie van de Europese Unie binnen het onderzoeksprogramma New Forms of Innovation. Het project is als beste geselecteerd uit 42 andere voorstellen en is gehonoreerd met in totaal 3,1 mln euro, waarvan een miljoen euro voor TBM, dat de coördinatie van het project in handen heeft. We starten begin 2015.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timber Haaker van InnoValor

Meer lezen