Op 17 en 18 mei vond de PublicSpaces Conference #2 plaats in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze tweedaagse conferentie stond de digitale transitie van publieke organisaties centraal. Het achterliggende doel van deze conferentie is om als een netwerk actief mee te werken aan de transitie van publieke organisaties om zo meer waarde te creëren door gebruik te maken van digitale instrumenten, zodat de maatschappij er als geheel beter van wordt, en niet enkel de grote Tech bedrijven.

Gedurende de conferentie werd door diverse sprekers ingegaan op onderwerpen als de autonomie van het individu op het Internet, EU wet- en regelgeving rond digitale diensten en markten, de invloed van grote Tech bedrijven op publieke domeinen, en oplossingen om de regie op de digitale publieke ruimte weer in handen te brengen van burgers en overheden. In deze blog ga ik in op de toenemende domeinoverschrijdende aanwezigheid van grote Tech bedrijven, omdat wij als maatschappij steeds meer afhankelijk lijken te worden van dit soort bedrijven als het gaat om onze publieke diensten.

Digitale tool volgt en visualiseert de aanwezigheid van grote Tech bedrijven

Tijdens de eerste dag van de conferentie presenteerde Tamar Sharon, professor aan de Radboud Universiteit, de digitale tool ‘Sphere Transgression Watch’. Deze tool is ontwikkeld vanuit het project ‘Digital Good’ van de universiteit, en wordt gefinancierd door o.a. het Horizon Europe 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie. Het doel hiervan is om de toenemende aanwezigheid van grote Tech bedrijven zichtbaar te maken binnen verschillende publieke domeinen die op dit moment een digitale transitie doormaken, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. De output van deze tool wordt gebruikt om te analyseren of de ontwikkelingen een mogelijk risico kunnen vormen. Het risico is dat grote Tech bedrijven door hun technische expertise, een oneerlijk voordeel hebben op competentie en zo dus alleen maar groter worden en andere bedrijven geen kans meer hebben in de markt. Wij zijn ons onvoldoende bewust van de invloed van grote Tech bedrijven steeds meer invloed krijgen binnen verschillende domeinen met als gevolg dat wij als maatschappij teveel afhankelijk worden van deze bedrijven.

weegschaal big tech

Wet- en regelgeving op Europees gebied

Op dit moment is de EU bezig met het ontwikkelen en implementeren van wetten die de macht van grote Tech bedrijven moeten beperken, door te zorgen voor meer concurrentie en door de privacy van mensen te waarborgen. Voorbeelden van deze wetten zijn de Digital Markets Act, Digital Services Act en de Data Governance Act. De EU wil door het inzetten van deze wetten de machtspositie van grote Tech bedrijven beperken. Ondanks deze pogingen blijkt het nog steeds ingewikkeld te zijn om grip te krijgen op grote Tech bedrijven. Vandaar dat het noodzakelijk is om de grote Tech bedrijven nauwlettend te monitoren, om inzicht te krijgen in hun verstrekkende macht in de markt.

De tool is interactief, lever zelf input

De onderzoekers achter de ´ Sphere Transgression Watch’ tool vragen hulp in de vorm van het aanleveren van voorbeelden van grote Tech bedrijven die domeinoverschrijdend innoveren door het formulier op de website in te vullen. Het doel is dan ook om deze tool zo actueel mogelijk te houden. Wil je deze tool bekijken of er zelf aan bijdragen door het formulier in te vullen, kijk dan op https://www.sphere-transgression-watch.org/.

Wij sluiten hier ons bij aan en houden de ontwikkelingen van de markt en wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Heb jij hier ideeën over? Of vind jij de waarden van een vrije markt belangrijker? Hierover gaan wij graag met jou in gesprek!