Organisaties wisselen steeds meer data uit en leveren digitale diensten aan elkaar. We bouwen op serviceplatformen, verbinden data tot informatie en koppelen dat weer aan andere systemen. Zo ontstaat er een netwerk van digitale diensten – de API-economie.

Terwijl deze ontwikkeling loopt, zien we tegelijkertijd veel onduidelijkheid over deze trend. Wat is een API nu echt, wat is de impact op gegevensuitwisseling en wat kan het betekenen voor overheden? Ook rond de beveiliging en het beheer van dergelijke koppelvlakken leven veel vragen.

InnoValor ondersteunt Forum Standaardisatie in de organisatie van een serie van drie seminars over de API economie. Forum Standaardisatie is een overheidsorganisatie die zich bezighoudt met de adoptie van open standaarden in de Nederlandse publieke sector. In maart publiceerden zij het discussiedocument RESTful API’s binnen de overheid. Naar aanleiding hiervan bleek dat het onderwerp API’s zeker leeft binnen de overheid, maar dat er behoefte is aan een verdiepingsslag. Door concreet en praktisch naar het fenomeen API en de bestaande implementaties te kijken, willen we overheidsorganisaties inspireren aan de slag te gaan met API’s.

Hiertoe organiseren we een serie van drie seminars. In drie sessies duiden we het begrip API en API economie, verdiepen we de belangrijkste ontwerp- en beheersaspecten van API’s en kijken we naar de betekenis ervan in de toekomst van de digitale overheid. Daarbij combineren we praktijkvoorbeelden met direct toepasbare inzichten voor overheidsorganisaties. Voor meer details over het programma kijkt u op de site van Forum Standaardisatie.

De eerste sessie is op 1 december, van 14.00 tot 17.00 bij De Witte Vosch in Utrecht (Oudegracht 46). De tweede en derde sessie zijn (onder voorbehoud) op 19 januari en 16 februari. De seminars bouwen op elkaar voort, maar kunnen ook los van elkaar worden bezocht. De seminars zijn kosteloos en het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven verplicht dus tot deelname. Als er meer interesse is dan plaatsen hebben medewerkers van overheidsorganisaties voorrang bij de inschrijving. Inschrijven kan door een mail te sturen aan info@forumstandaardisatie o.v.v. uw naam, organisatie en telefoonnummer.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Laura Claas.