Op 19 december 2013 hebben Maarten Wegdam en Wil Janssen, samen met BiZZdesign, het bedrijf InnoValor opgericht.

InnoValor B.V. wordt een zelfstandig onderdeel van BiZZdesign, een succesvolle spin-off van Novay. InnoValor start op 1 januari 2014 met een achttal mensen, met Maarten Wegdam en Wil Janssen als managing partners.

InnoValor gaat adviesactiviteiten uitvoeren voor bedrijven en overheid, zowel individueel als in open innovatie samenwerkingsverbanden. Dit onder meer op de gebieden Identity, Privacy & Trust, Business Models, Agility, en Social Enterprise. De adviesactiviteiten hebben, in lijn met de benadering vanuit Novay, een stevige wetenschappelijke basis en zorgen zo voor duurzame, innovatieve oplossingen voor overheid en bedrijfsleven. Op die manier zijn ze ook een aanmerkelijke versterking van de positie van BiZZdesign als innovatieve en kennisorganisatie op het gebied van business process management, enterprise architectuur en lean.