Publieke schermen zijn niet meer weg te denken uit de publieke ruimte. In winkelcentra, op pleinen en gebouwen, langs de weg. Nog steeds zijn het vooral digitale reclameborden en dragen ze weinig bij aan een positieve beleving van de ruimte waarin ze zich bevinden. Terwijl dat wel kan: publieksvriendelijke beeldschermen met een meerwaarde voor de publieke ruimte. Het vereist dat schermaanbieders samenwerken met gemeenten, lokale ondernemers en publieke instellingen. Het scherm wordt een element waarmee bezoekers kunnen interacteren, die wordt ingezet om de omgeving aantrekkelijker te maken.

handboek-schermen-in-de-publieke-ruimte.png

Hoe dat concreet kan worden gerealiseerd? Welke eisen stelt de omgeving aan het scherm en de techniek? Wat wil het publiek? Wat willen bedrijven en overheden? Daar gaat het Handboek Schermen in de publieke ruimte over. Met behulp van een stappenplan en het SpaceSee-canvas worden deze en andere vragen over plaatsing, content, techniek, interactie en exploitatiemodel beantwoord.

Het handboek is geschreven door Mettina Veenstra en Niels Wouter in het kader van het project SpaceSee en bevat o.a. een bijdrage van Henny de Vos over exploitatiemodellen voor dergelijke schermen en hoe de kosten en baten gezamenlijk worden gedragen door de samenwerkende partners. Het boek is hier te bestellen.