Mijn vader was leraar en mijn broer is onderwijskundige en directeur van basisscholen. Ik werd ingenieur, bedrijfskundige. En hoewel ik regelmatig workshops begeleid en wel eens een training geef, had ik nooit ambities richting onderwijs. Tot ik de vraag kreeg een groep 4e jaars International Business studenten wegwijs te maken in het gebruik van bedrijfskundige gereedschappen. En dat was toch gaaf!

De studenten in kwestie studeren aan Fontys International Business School in Venlo. Jongens en meisjes, Nederlands en Duits. Zij worden opgeleid om innovaties te begeleiden, vooral gericht op ‘servitization’; dus geen producten maar diensten rond producten. Fontys heeft daarvoor het Service Engineering Lab ingericht dat naast een fysieke les- & workshopruimte ook een digitale variant kent: www.serviceengineeringlab.nl. En daar komt InnoValor in beeld.

Afbeelding1

In het kader van het EU-programma Horizon2020 hebben wij – samen met Europese universiteiten en onderzoeksbureaus – het project Envision gedaan, gericht op versterking van MKB’ers. Daaruit is een website ontstaan (businessmakeover.eu), die wij hebben doorontwikkeld tot een white label platform, waar organisaties hun eigen kleur (ook letterlijk) aan kunnen geven. Fontys Hogeschool zet deze business toolkit in voor studenten en docenten in haar Service Engineering Lab. De tools worden op het platform volgens de eigen thematische 4-deling van Fontys (Ken je klant, Innovatiestrategie, Business ontwerp en Prototyping) heel toegankelijke aangeboden, zodat docenten, studenten en ondernemers er zoveel mogelijk zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Afbeelding2

Reële ondernemersvragen, uitgevoerd als buttons (zie onderstaand), leiden de gebruiker naar de relevante tools, waarmee de antwoorden gevonden kunnen worden. De wetenschappelijk gevalideerde tools zijn zodanig praktisch gemaakt dat ze na enige uitleg en oefening door een brede doelgroep toegepast kunnen worden. Alle content is beschikbaar op het platform als handige downloads en templates.

Uiteraard is de voertaal van Fontys International Business School Engels. Daarom is het platform 2-talig uitgevoerd: Engels naast Nederlands.

Voorbeeld: studenten aan het werk met Thinking Hats

De button “I want to test the attractiveness of my product or idea” bijvoorbeeld, leidt naar het stappenplan dat begint met Thinking Hats, al in 1985 ontwikkeld door Edward de Bono.

hat steps

De tool bestaat in dit geval uit een instructie met een uitgewerkt voorbeeld en een canvas, dat als poster kan worden afgedrukt, waarop de deelnemers de uitkomsten noteren. Deze tool is niet alleen nuttig, maar ook leuk om te gebruiken. Alle tools hebben voorbeelden, die vaak gaan over bekende internationale bedrijven, maar soms ook over lokale herkenbare MKB’ers, zoals Bakkerij Alink.

Afbeelding3

Uiteraard leren studenten de beoogde klant voorop te stellen. Daarvoor hebben zij geoefend met Persona’s. De resultaten van Persona’s en Thinking Hats zijn vervolgens bij elkaar gebracht met Value Builder, waarmee de studenten hun business idee vaste vorm gaven. Ter inspiratie om het juiste verdienmodel te bepalen werd het kaartspel ‘Business Model Cards’ gebruikt. Hierin zijn 52 verschillende business modellen met praktijkvoorbeelden van bekende bedrijven bij elkaar gebracht. Ik was me eigenlijk niet bewust van zoveel verschillende business en verdienmodellen!
Ook het bekende Business Model Canvas ontbrak niet in de training, net als Partner Radar en Partner Value Matrix. Tenslotte hebben wij wat uitgebreider stilgestaan bij Business Model Metrics, opnieuw een kaartset, waarmee de studenten aan het denken gezet werden over de vraag die een van hen stelde: “Hoe weten we nou of we op het juiste spoor zitten?”

Niet alleen voor studenten is het fijn om zo’n grote gereedschapskist te leren kennen, ook voor professionals in andere sectoren is het nuttig de bekende en minder bekende tools onder handbereik te hebben. Wetenschappelijk verantwoord en toch vooral praktisch toepasbaar. Voor korte interventies, workshops, advies, etc.

Ik geloof dat ik nu een beetje besmet ben met het onderwijsvirus, wat mijn vader en broer ongetwijfeld ook hebben opgelopen. Misschien, heel misschien, word ik nog eens zij-instromer…?

Voor vragen en toelichting, aarzel niet mij te mailen of bel me voor een afspraak.