Vanaf vandaag mogen 16 organisaties vanuit 12 verschillende landen zich officieel ‘MyData Operator 2020’ noemen. Hiertussen bevinden zich ook de Nederlandse operators Ockto en Schluss. De MyData Operator 2020 status is uitgereikt door MyData Global, een non-profit die personal data internationaal op de kaart zet en waarvan InnoValor één van de founding members is. Een mijlpaal in de internationale standaardisatie van dit type dienstverlening en een felicitatie waard!

InnoValor heeft als onderdeel van het review team een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming en uitreiking van de MyData Operator Status. Tevens speelden we een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het MyData operator raamwerk wat ten grondslag ligt aan de status. Dit raamwerk is ontwikkeld op basis van onderzoek in Digital We en uitgewerkt in het whitepaper “Understanding MyData Operators”. Het definieert de belangrijke functionele elementen van operators en is daarmee een eerste stap naar verdergaande interoperabiliteit als opmaat naar een duurzaam ecosysteem.

De MyData operator status is in het leven geroepen om erkenning te geven aan organisaties die werken aan oplossingen op het gebied van persoonlijk datamanagement vanuit een human centric benadering. Deze operators stellen personen in staat hun data duurzaam te beheren en te delen met andere partijen als zij dat in hun belang achten. De MyData Operators spelen een essentiële rol in het realiseren van een ecosysteem voor eerlijk en ethisch gebruik van persoonlijke data.

In september en november van dit jaar zijn de volgende momenten om een aanvraag in te dienen om de MyData Operator status te verkrijgen. InnoValor kan Nederlandse operators helpen om een aanvraag in te dienen en aan te sluiten bij de MyData Nederland hub. Zo kunnen we ook in Nederland een duurzaam ecosysteem voor regie op gegevens creëren.