Blockchain begint meer en meer kritiek te krijgen. Terecht wordt de vraag gesteld waar de technologie nu echt meerwaarde heeft. Ook binnen het onderwijs kan gesproken worden van een blockchain hype, de technologie staat sterk in de belangstelling. Maar waar zitten de echte kansen voor verbetering? Willem Noort en Marlies Rikken schreven in samenwerking met Kennisnet een verkenning van blockchain technologie in het onderwijs. 

Wat blijkt: het is helemaal niet vanzelfsprekend dat blockchain een oplossing is voor de administratieve problemen in het onderwijs. Er moet namelijk aan een belangrijk aantal voorwaarden voldaan worden voordat blockchain echt toepasbaar is: Ontbreekt een vertrouwde derde partij? Mogen de gegevens permantent worden opgeslagen? Bestaat er wantrouwen? Deze en meer vragen zijn hierin bepalend. In het rapport is een checklist opgenomen waarmee u kunt bepalen of het probleem dat uw organisatie heeft daadwerkelijk opgelost kan worden met blockchain. 

Ik nodig u uit om zelf de checklist in te vullen en uw eigen conclusies te trekken.