• Domein: BIT
  • Scope: herbruikbare data
  • Opdracht: afstudeerstage
  • Taal: Nederlands

Samenvatting

Er ontwikkelen zich verschillende initiatieven op het gebied van herbruikbare data. Zowel (technische) standaarden, sturende principes, als samenwerkingsverbanden. Het overzicht begint hierdoor zoek te raken.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Linked data
  • Fair data
  • iShare
  • Common Ground - data exchange
  • Estonia …
  • IDSA

Doel van dit onderzoek is de verschillende initiatieven in kaart te brengen en ze in perspectief van elkaar te plaatsen. Uiteindelijk moet dit zorgen dat er een framework ontstaat waarmee organisaties makkelijk zelf kunnen bepalen welk initiatief het best bij hun organisatie en doelen past.