Hoe gaat je afstudeeropdracht eruit zien?
De afgelopen jaren is data steeds belangrijker geworden voor bedrijven en organisaties. Door data onderling te delen kan er meer waarde uitgehaald worden. Momenteel zit data echter vaak bij grote data monopolisten in silo’s en zijn organisaties bang om data onderling te delen. Soms uit privacyoverwegingen, maar vaak ook omdat ze bang zijn de regie over hun data kwijt te raken. Om de waarde uit de data economie te halen, maar ook Europese waarden te borgen, kondigde de EU in 2020 een Europese data strategie aan. Onderdeel hiervan is een innovatieproject omtrent ‘Data Spaces’. Data Spaces zijn data ecosystemen waarin bedrijven, overheden en gebruikers veilig data kunnen delen binnen vooraf vastgestelde spelregels. Belangrijk hierbij is het borgen van Europese normen en waarden. Vooral data soevereiniteit speelt hierbij een belangrijke rol. Het is een trend die nog niet veel mensen kennen, maar die wel impactvol kan zijn in de toekomst. Bij InnoValor Advies onderzoek je dit soort technologisch gedreven trends en vertaal je ze naar de meerwaarde voor de organisatie en gebruiker. Afhankelijk van je achtergrond en interesses kun je onderzoek doen naar vragen zoals:

  • Wat zijn Data Spaces technologisch en functioneel gezien?
  • Wat zijn de actuele ontwikkelingen op dit gebied? Welke Data Spaces zijn er al en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
  • Wat is potentiële de meerwaarde voor de gebruikers en organisaties in Nederland?
  • Hoe verhouden Data Spaces zich tot andere data ecosystemen en ontwikkelingen rondom regie op gegevens?

Hoe zien jouw werkzaamheden eruit binnen ons team?
Jouw belangrijkste taak is natuurlijk je afstudeeropdracht. Daarnaast is er als je dit wil ook ruimte om mee te kijken, leren en werken aan andere lopende opdrachten. Een stage bij ons biedt jou zowel praktijkervaring als vakinhoudelijke begeleiding. Onze klanten zijn voornamelijk grote publieke organisaties en wij werken aan opdrachten met een maatschappelijke impact. 

Wie zijn wij?
Door onze open cultuur en hecht team heb je veel contact met jouw collega’s. De ondersteuning die je krijgt zal zich dan ook niet beperken tot alleen die van jouw aangewezen begeleider. De rest van het team beantwoordt graag je vragen en wil met je meedenken. Onze adviseurs combineren theorie met de praktijk wanneer zij aan projecten werken, dit geeft jou de kans om jouw theorieën en kennis te toetsen aan de praktijk. Daarnaast bieden wij een stagevergoeding aan van € 500,- en krijg de je mogelijkheid om deels thuis te werken.

Wie ben jij?
Jij wil jezelf ontplooien, je vaardigheden inzetten en wordt enthousiast van het raakvlak van technologie en maatschappij en de impact die technologie op gebruikers heeft. Daarnaast ben je:

  • bezig met de laatste fase van je master Business Administration, Business Information Technology of een andere bedrijfskundige of IT georiënteerde studie,
  • 3 tot 6 maanden beschikbaar (dit kun je flexibel indelen).

Interesse?
Spreekt deze afstudeeropdracht jou aan? Of heb je zelf een idee, dan zijn wij daar benieuwd naar en willen wij de mogelijkheden met je bespreken. Neem contact met ons op via hallo@innovalor.nl. Stuur je CV en een korte motivatie in het geval dat je direct wil solliciteren!