Thema’s

We voeren een jaarlijkse scan uit van trends en ontwikkelingen, Digital Insights, inclusief een korte evaluatie van de rol van het thema bij de partners. Daaruit worden thema’s geselecteerd door de groep van deelnemende partners. In de uitwerking van het thema werken we aan een heldere beschrijving van het thema in zijn context, videomateriaal, bezoeken we bedrijven en betrekken top-sprekers, en doen een sector stress test. In de loop van het thema kan een deelnemer besluiten het thema voor hem of haar verder uit te werken.

In het eerste projectjaar hebben we gekeken naar de ontwikkeling van personal data stores (hoe kun je de burger/consument regie gegeven over haar eigen gegevens?), data-as-a-service (de combinatie van open data, fast data en het delen daarvan in de API-economie) en naar de competenties die nodig zijn in een digital enterprise. Op onze publicatiepagina staan enkele van de resultaten.

Momenteel werken we aan het thema Intelligente Klant Interactie. Daarin staat de interactie tussen de klant en de dienstverlener centraal: hoe kunnen intelligente systemen deze interactie effectiever en goedkoper maken? Hoe zorg je dat de klant het antwoord krijgt waar hij naar op zoek is? Hoe ondersteun je intermediairs of call-center medewerkers effectief? Door onderzoek te combineren met hands-on experimenten gaan we op zoek naar de waarde en de juiste invulling van intelligente klantinteractie.

Ook zijn we bezig met het onderzoeken van van Digital Capabilities. Dit zijn de capabilities (ook wel eens competencies, vaardigheden of skills genoemd) die een onderneming moet hebben om een digital enterprise te zijn: een organisatie die het maximale haalt uit de mogelijkheden van digitale innovatie. Welke capabilities zijn onmisbaar, en hoe kun je deze ontwikkelen?

Twee thema’s die al zijn afgerond zijn Personal Data Stores in Context en Data as a Service.

Digital We Home