Terug naar het volk: de digitale open overheid

OPENOVERHEID

Burgers vragen de overheid in toenemende mate om transparantie en ruimte voor initiatief en inspraak, ofwel een Open Overheid. Het Doe Open! festival stond in het teken van de open overheid. Minister Plasterk legt op Doe Open! uit dat drie kernthema’s samenkomen in de open overheid: de urban agenda, lokale democratie en open data. Een open overheid vereist veel coördinatie en communicatie, en kan daarin worden ondersteund door digitale oplossingen voor informatie en interactie.

Abdul Advany van eStadslab vertelt dat mensen willen meedenken met de overheid en dat de overheid alle hulp kan gebruiken. Ook hij benadrukt dat ICT onmisbaar is voor een open overheid en ziet uitkomst in bijvoorbeeld online burgerparticipatie en serious gaming. Echter, alle gemeenten richten zelf burgerparticipatie in. De participatie-index van eStadslab vergelijkt daarom de aanpakken van de verschillende gemeenten zodat men van elkaar kan leren. Naast dergelijke applicaties kan het openbaar maken van digitale informatie van de overheid in de vorm van open data helpen om invulling te geven aan transparantie, de informatiepositie van de burger verbeteren en dienen als voeding voor burgerinitiatieven. Maar dit staat allemaal nog in de kinderschoenen.

Het project MaakDeBuurt bekijkt hoe buurtinitiatieven kunnen worden ondersteund door ICT-infrastructuur. Ruim 90 buurtinitiatieven in Amsterdam gebruiken al digitale tools om buurtbewoners te helpen en om hulp te vragen. Ondernemer in de automatisering Michel Vogler maakte bijvoorbeeld voor zijn buurt Ijburg in Amsterdam een online sociaal platform genaamd ‘Hallo Ijburg’. Naast een smoelenboek biedt Hallo Ijburg ook gelegenheid voor discussie. Hallo Ijburg betrekt zo’n 15% van de bewoners en 10% daarvan neemt ook regelmatig initiatief op het platform. Al met al een groot succes, en andere gemeenten kijken nu of ze dit platform ook kunnen implementeren. Michel Vogler heeft voor MaakDeBuurt de applicatie Kompas op Ijburg gebouwd op basis van Hallo Ijburg. Hij laat onder andere zien hoe burger- en overheidsinitiatieven met elkaar in competitie zijn en hoe criteria voor het beoordelen van ideeën worden opgesteld.

Maar er zijn meer inspirerende voorbeelden: MAEXchange is een beurs voor sociale initiatieven waar middelen en ideeën worden gematcht. Antwoordvooroverheden.nl gebruikt kennis van burgers voor bottom-up beleidsvorming. Of neem het platform Argu, dat wil een online arena zijn voor het voeren van politieke discussies. Het moge duidelijk zijn; een moderne democratie geeft de overheid terug aan het volk met dank aan, of dankzij, ICT.

Achteraf praat ik op Doe Open! even met een oudere man die vertelt te moeten zorgen voor zijn ernstig zieke vrouw. Hij verloor zijn baan door zijn taak als mantelzorger en begon van lieverlee een moestuintje voor de buurt. Verstandelijk gehandicapten mochten er ook komen helpen, dus werd het ook een beetje zorgboerderij. De buurtmoestuin is op verschillende vlakken een groot succes en de gemeente wil er nu ook in investeren. Meneer moet zelf niet zoveel hebben van ICT, maar omdat er inmiddels zoveel mensen betrokken zijn bij de buurtmoestuin hebben ze al wel een Facebook-pagina opgericht. En het plan is gerezen om binnenkort een eigen website te ontwikkelen. Alleen jammer dat meneer vanwege de zorg voor zijn vrouw eigenlijk geen tijd meer heeft voor de moestuin.

Leave a Reply