All Posts Tagged Tag: ‘New Models for the Social Enterprise’

Social Media trip T-Mobile en 3FM

3FM Blog

Wat is het gebruik en de impact van social media binnen bedrijven? Uit ons onderzoek uit 2013 blijkt dat de …

Read More

Hoe interactiever, hoe beter…

Amsterdam Skyline

Wat verwachten Amsterdammers van de gemeente op het gebied van social media? De gemeente Amsterdam onderzocht dit samen met InnoValor …

Read More

Zijn Direct Messages geheim, of niet?

Twitter

Sociale media zijn overal en zijn voor heel veel mensen onlosmakelijk verbonden met het leven. We delen van alles met …

Read More