Stress testing Independer.nl

Independer.nl is de Nederlandse marktleider in het vergelijken en afsluiten van verzekeringen. Die sector is flink in beweging, met veranderende wetgeving (provisieverbod, generieke zorgplicht), groeiende concurrentie en consumenten die beginnen te wennen aan vaker wisselen. Een sector dus, waar je gebaat bent bij een robuuste strategie.

Stress test sessie

InnoValor heeft voor met het management team het bedrijfsmodel  en de strategie van Independer.nl helder gevisualiseerd en geanalyseerd op toekomstvastheid. Daarvoor hebben we de business model stress test gebruikt.

Resultaat van de stress test is dat het MT van Independer.nl haar strategie beter heeft kunnen toesnijden op de mogelijke toekomstscenario’s. Vanuit een gedeeld beeld van de huidige en de gewenste situatie heeft Independer.nl nu een robuuste strategie.

De business model stress test – hoe robuust is uw dienstverlening?

De business model stress test combineert twee instrumenten met elkaar: een heldere visualisatie van je business model en een scenario-analyse. Het resultaat? Een duidelijk beeld van de sterkere en zwakkere punten van je business model nu en in de toekomst, onder verschillende scenario’s. We zetten het Business Model Canvas of de STOF methodiek in om het bedrijfsmodel voor iedereen herkenbaar neer te zetten. Dat alleen al is winst, maar leidt niet tot actie. Door het canvas structureel te confronteren met de belangrijkste trends en onzekerheden wordt duidelijk of het bedrijfsmodel zijn kracht behoudt in die situatie. En zo niet, hoe het aangepast kan worden. Zo geeft het niet alleen in-zicht, maar wordt het actionable.

Meer weten? Neem contact op met Wil Janssen of Timber Haaker en vraag naar de flyer of naar onze ervaringen.