Scenario analyse

Verandering als enige constante

De snelheid van verandering in de business omgeving is enorm en slechts beperkt voorspelbaar. Bedrijven moeten daarom op zoek naar een IT-strategie die het bedrijf wendbaar en adaptief houdt, om desgewenst processen en business modellen te kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt, samenleving, economie of technologie. Scenarioanalyse houdt rekening met onzekere en snelveranderende variabelen en helpt op basis daarvan grip te krijgen op mogelijke toekomsten. Het is een middel met als doel het schetsen van mogelijke toekomsten en het doordenken van reacties daarop. Een scenario schetst een beeld van een mogelijke, toekomstige omgeving van een organisatie of een industrie.

Scenario’s creëren een beter bewustzijn van de mogelijk business- en IT omgeving, en helpen te anticiperen op verandering

Voor diverse klanten hebben InnoValor medewerkers scenario analyse met succes ingezet:

  • Voor zorgverzekeraar CZ is een workshop scenario analyse georganiseerd met 25 deelnemers vanuit de business en uit IT om samen toekomstige ontwikkelingen te verkennen en te bedenken hoe die elk op hun eigen manier van invloed zijn op CZ als informatieverwerkend bedrijf en welke bedreigingen dit oproept of juist welke kansen dit biedt.
  • Voor de Belastingdienst organiseert InnoValor een serie workshops waarin toekomstscenarios voor de afdeling informatiemanagement ontwikkeld worden en waarin deze worden verbonden met strategie en business model van de afdeling innovatiemanagement in een zogenaamde stresstest.
  • Tijdens de CIOdays 2012 werden met ruim 100 CIOs in een serie workshops scenarios ontwikkeld rondom thema’s als privacy, economie en technologie. Het resultaat daarvan “De waarde van scenarioanalyse: toekomstvaste CIO houdt rekening met het ondenkbare” is gepubliceerd in het CIO Magazine en hier te vinden.

Meer weten? Neem contact op met Timber Haaker en vraag naar de mogelijkheden.