Projectinformatie

Digital We

Digitale technologieën volgen elkaar met een overrompelend tempo op. Elk met kansen of bedreigingen voor bestaande bedrijven, instituties en samenwerkingsverbanden. Nieuwe business modellen, rollen of producten ontstaan. Oude worden overbodig of waardeloos. Hoe zorg je er voor dat je als organisatie tijdig de relevante ontwikkelingen ziet, begrijpt en benut? Waar moet je ze omarmen en waar vooral laten voorbij gaan, omdat ze slechts passerende symptomen zijn van de echte onderliggende ontwikkelingen? We werken aan sector- en themaspecifieke resultaten, doorvertaald binnen de organisaties. Deelnemers werken vanuit een team binnen de organisatie, brengen eigen vraagstukken mee en leren van elkaar en van de leidende partijen op een thema wereldwijd.

Het is open innovatie pur sang: deelnemers versterken elkaar, we werken met complementaire partijen waardoor een kennishefboom ontstaat. Samen investeren, samen leren, samen delen. We streven naar duurzame samenwerking in een groep van elkaar versterkende ICT-intensieve partijen. Digital We zorgt er voor dat je als organisatie met een beperkte investering maximaal voorbereid bent op de digital enterprise en de socio-economische context ervan. Je haalt kennis en ervaring op van leidende partijen, wereldwijd, en verwerkt samen met de consortium deelnemers die inzichten tot kansrijke toepassing voor je eigen organisatie.

Historie

Dit project komt voort vanuit een eerder onderzoek, New Models for the Social Enterprise, waarin Belastingdienst, BiZZdesign, Gemeente Amsterdam, InnoValor, Rijkwaterstaat en VGZ samenwerkten om te komen tot meer grip op social media. Doel van project methoden en technieken voor organisaties te ontwikkelen om meer grip te krijgen op de inzet en het rendement van sociale media, buiten (samen met klanten), binnen (onderling tussen medewerkers) en in de verbinding tussen binnen en buiten. Het onderzoek liep van december 2013 tot december 2014. Na dit traject ontstond de behoefte nieuwe trends structureel in kaart te brengen en met elkaar te doorgronden en te duiden. Digital We startte in 2015 en is inmiddels uitgebreid met nieuwe spelers.

Contact
Bent u geïnteresseerd in het project? Neem dan contact op met Wil Janssen.

Digital We Home