Preventiespel bij VGZ

Door de groeiende zorgvraag en oplopende kosten, dient de zorg anders te worden vormgegeven: niet meer richten op alleen zorg, maar ook op preventie. VGZ kan dit niet alleen, maar wil dit gezamenlijk met alle betrokken partijen in de zorgketen opzetten. Maar hoe kunnen we samen zorgen voor het bevorderen van gezond gedrag?

VGZ spel

De ‘Game Based Organization Design’ methode van InnoValor is gebruikt om in 4 sessies samen met alle betrokken partijen het speelveld en systeem van samenwerken rondom het bevorderen van gezond gedrag te doorgronden en gezamenlijk nieuwe initiatieven te bedenken.

VGZ speelt dit spel met gemeentes, werkgevers, zorgaanbieders en verzekerden. Het doel: elkaars belangen ontdekken, relaties versterken en beter samenwerken. Door het spel te spelen worden alle partijen bewust van de consequenties van de initiatieven voor zichzelf, de andere partij(en) en het gezamenlijke doel.

De serie workshops heeft geresulteerd in bewustwording van elkaars belangen, een bordspel waarin de dynamieken van het speelveld inzichtelijk worden gemaakt en een reeks concrete initiatieven, die samen met andere stakeholders worden uitgevoerd.

Het spel gebruikt VGZ bij meerdere gemeenten om gezamenlijke bewustwording te creëren van het belang om samen te werken bij preventie en als middel om nieuwe oplossingen en initiatieven te genereren.