Digitale technologie biedt geweldige mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende berg aan data en de mogelijkheid om daar slimme dingen mee te doen. Daarmee kun je wellicht betere of compleet nieuwe diensten aanbieden. Of misschien kun je zelfs je bedrijfsmodel innoveren en op een andere manier dan eerst je boterham verdienen. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat digitale innovatie ook echt iets van waarde oplevert voor je klanten of cliënten, voor gebruikers, maatschappij of eigen organisatie. Daar is meer voor nodig dan alleen de technologische innovatie. Hoe verdien je aan innovatie? Hoe organiseer je de win-win voor benodigde samenwerking? Hoe blijf je als organisatie relevant? Dat zijn de vragen waar ik anderen graag bij help.

Om deze vragen beantwoord te krijgen ontwikkel ik methodes voor het (her)ontwerpen van bedrijfsmodellen, samen met de TU Delft. En ik gebruik deze methoden om samen met klanten te zoeken naar hoe digitale innovatie van waarde kan zijn. In finance, media, zorg en bij de overheid.

Mijn kracht ligt bij de bedrijfsmatige vraagstukken van innoveren met digitale technologie. Met digitale innovatie kun je veel bereiken, maar het daadwerkelijk tot een succes maken is een ander verhaal. En daar lever ik graag mijn bijdrage aan.