Als designer en adviseur help ik bedrijven en overheden om digitale innovatie te realiseren. Ik heb een sterke interesse in design thinking. Met de technologie van vandaag is (bijna) alles mogelijk. Dit geeft heel veel kansen, maar tegelijkertijd brengt dit complexiteit met zich mee, zowel voor gebruikers als organisaties. Het is mijn uitdaging om innovaties tot stand te brengen op een toegankelijke, effectieve en bovenal plezierige manier. Door innovaties vanuit de gebruiker te benaderen en technologie en business als middel te zien, is het mogelijk om succesvolle innovaties te realiseren.

Door alle partijen (zowel eindgebruikers als andere stakeholders) te betrekken in het (ontwerp)proces, ontstaan kansen om samen tot oplossingen te komen, nieuwe oplossingen te creëren of juist bestaande diensten of processen te verbeteren, zodat ze beter aansluiten bij de eindgebruikers en andere betrokkenen.

Door het inzetten van innovatieve design thinking methodes, wordt de verbindingen gelegd tussen verschillende perspectieven en behoeftes van gebruikers en organisaties om tot nieuwe kansen en ideeën te komen, die niet altijd voor de hand liggen. Met mijn achtergrond in Industrial Design weet ik deze innovatieve (technologische) ideeën te vertalen en vorm te geven naar praktische oplossingen.