Het vermogen om de identiteit van anderen betrouwbaar vast te stellen
vormt de basis voor allerlei complex gedrag. In de nieuwe digitale realiteit geldt dit meer dan ooit.

Diensten en producten waarbij vertrouwen (en dus identiteit) een rol spelen
zijn in opkomst, denk bijvoorbeeld aan de smartphone revolutie of de blockchain,
maar brengen ook problemen met zich mee: Veel van de problemen rondom cybersecurity, falende ICT systemen, en fraude op het internet zijn terug te voeren op identiteitsproblemen.
 
Ik werk als onderzoek bij InnoValor en mijn werk richt zich op Identity,
Privacy & Trust in omgevingen waar organisaties efficiënter willen samenwerken.
Vooral werk ik binnen het ReadID team aan InnoValor's software product ReadID. Bij ReadID vervul ik de rollen van architect en security officer maar ik ontwikkel ook actief mee aan de kern van het product: het uitlezen en verifieren van de chip in het paspoort.

Ik combineer een achtergrond in harde security (waaronder cryptografie) met een brede interesse in beveiligings- en digitale identiteitsvraagstukken.

Voordat ik bij InnoValor kwam werken, werkte ik als senior adviseur bij Telematica
Instituut/Novay. Daarvoor werkte ik als Security Analist bij het Delftse security
lab Riscure en als Universitair Docent Informatica & Informatiekunde in de Digital
Security groep aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.