Het is niet makkelijk om in een tijd waar veel verandert, in beeld te houden waar je echt mee bezig moet zijn. Digitale technologie verandert de manier waarop we werken, en vaak is samenwerking tussen organisaties nodig om hier effectief op in te spelen.

Ik help organisaties de juiste stappen te zetten. Door het ondersteunen van co-innovatie trajecten en advies op gebied van digitale overheid, persoonlijk data management en digitale ontwikkelingen. Dit doe ik met behulp van beproefde technieken, zoals het business model canvas, in combinatie met innovatieve aanpakken zoals we die binnen InnoValor ontwikkelen. Hierbij kijk ik hoe mensen op een veranderende organisatie reageren. Bij voorkeur werk ik in samenwerkings-verbanden en ga daarin met mensen op zoek naar welke digitale oplossingen de organisatie echt nodig heeft.

Sinds 2014 ben ik werkzaam als adviseur bij InnoValor op het gebied van strategische wendbaarheid en digitale innovatie. Daarvoor was ik trainer en adviseur bij BiZZdesign rondom bedrijfsprocessen en bedrijfsarchitectuur.