De voortschrijdende digitalisering die internet mogelijk maakt heeft een enorme invloed op de manier waarop we leven en werken. Innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op en de invloed op ons dagelijks leven is immens. Vandaag zijn de ontwikkelingen rondom biometrie en IoT helemaal ‘hot’, morgen kan het zomaar weer iets anders zijn. Die innovatiekracht is voor mij heel inspirerend, maar organisaties kunnen die innovaties juist als bedreigend ervaren. Ik adviseer daarom organisaties over innovaties gerelateerde aan digitalisering.

De laatste jaren ligt het accent vooral op digitaal vertrouwen, en dan met name digitale identiteiten en online identity verification. Deze onderwerpen zie ik als noodzakelijk voor verdere ontwikkelingen op het gebied van verder digitalisering van dienstverlening. Met name hoe hier de juiste balans te vinden tussen (cyber)security, privacy, gemak en kosten. Mijn bijdrage zit vaak op het grensvlak van technologie, business en gebruikers.

Het leeuwendeel van mijn tijd ben ik als CEO bezig met onze softwarepropositie: ReadID, om met een smartphone met NFC de chip van een paspoort uit te lezen en op echtheid te verifiëren. Daarin zijn we wereldwijd leidend.