Wat betekenen digitale innovaties voor de mensen die ze gebruiken? Als Lead UX Designer ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderzoeken van de User Experience (UX) rondom ons softwareproduct ReadID. Ik ontwerp de onderdelen van de software waarmee de gebruiker interacteert zó, dat deze een zo prettig mogelijke ervaring opleveren. Zo ontwerp ik de interfaces, de schermen waarop knoppen, teksten en andere vormen van in- en output te vinden zijn. Maar deze staan natuurlijk niet op zichzelf. Ook de app flows, dat zijn de verschillende volgordes waarin de gebruiker bepaalde interfaces voor zich krijgt, ontwerp ik zo helder mogelijk voor de gebruiker. Daarnaast werk ik aan customer journeys; de bredere processen waarin de gebruiker met ReadID te maken krijgt. 

Natuurlijk moeten nieuwe ontwerpen ook getest worden. Hiervoor zet ik verschillende vormen van gebruikersonderzoek in. Door kwalitatief gebruikersonderzoek kan ik de ervaringen en meningen van een kleine groep gebruikers op een diepgaande manier doorgronden. En met kwantitatief onderzoek verzamel en analyseer ik statistische gebruikersdata van heel veel gebruikers, bijvoorbeeld om vast te stellen hoe succesvol een bepaalde stap doorlopen wordt.

Naast mijn functie als Lead UX designer werk ik als junior adviseur op de onderwerpen digitaal vertrouwen, identiteiten, en privacy.