Sinds april 2023 versterk ik het team van Innovalor Advies. In het team ga ik me richten op verkenningen, evaluaties en onderzoek. In het bijzonder gaat mijn interesse uit naar de organisatorische en maatschappelijke impact van digitale technologie. In mijn vorige baan bij een waterschap, en tijdens mijn promotieonderzoek bij de universiteit Twente, is de wisselwerking tussen technologie en eindgebruikers altijd een rode draad geweest. Waar die wisselwerking 15 jaar geleden nog veelal individuele eindgebruikers betrof, wordt de impact van digitale technologie op onze samenleving steeds groter - en tegelijkertijd minder zichtbaar. Ik draag graag bij aan de vraagstukken die daar uit voortkomen.

Ik heb een opleidingsachtergrond in technische bedrijfskunde. In mijn promotieonderzoek heb ik me gericht op de toepassing van fuzzy logic op kennisregels in modellen voor rivierbeheer. Na dat onderzoek ben ik aan de slag gegaan bij een waterschap, waar ik me bezig heb gehouden met onder andere beleidsmonitoring aan de hand van prestatie-indicatoren, de organisatie van het beheer van kern -en basisregistraties, en het opstellen en mede uitvoeren van de strategie voor digitale transformatie.

Ik woon met man en twee dochters in Enschede. We hebben een aantal huisdieren. Sinds een paar jaar leer ik windsurfen, en ik probeer in beweging te blijven met hardlopen en yoga.