Organisaties in staat stellen om met behulp van digitale innovaties verbeteringen te realiseren om voorbereidt te zijn op de toekomst. Dat is de opgave waar veel organisaties voor staan. Dit betekent samen met alle betrokkenen te kijken naar de wensen en deze te realiseren. Een belangrijk aspect hierin is het verbinden en leren van de betrokkenen om verbeteringen op termijn zelf uit te kunnen voeren. In een snel veranderende omgeving is het van belang om als organisatie aanpassingen snel door te voeren, en ook de capability te organiseren om dit zelfstandig te doen. Het helpen ontwikkelen van deze capability zorgt voor lange termijn voordelen.

Hoe kom ik van businessmodel naar de juiste processen of de juiste enterprise architectuur? En wat betekent het aanpassen van mijn businessmodel voor mijn processen, architectuur en bijbehorende applicatielandschap. En hoe zorg ik ervoor dat mijn architectuur en applicatielandschap ondersteunend is bij veranderingen, en niet als legacy worden beschouwd. Met de huidige technologische innovaties is praktisch alles gezien te realiseren, technisch gezien. Belangrijk aspect in het slagen van veranderingen is de menselijke kant. Vanuit een bedrijfskundige insteek wordt ervoor gezorgd dat beide kanten worden gefaciliteerd om tot een optimale verandering te komen.

Door het leggen van verbindingen tussen mensen, binnen ketens van organisaties, maar ook tussen organisaties met dezelfde uitdagingen wordt het leren ondersteund en wordt de capability opgebouwd. Ook door het verbinden van de verschillende expertises binnen InnoValor kan snel kennis worden ingezet op specifieke onderwerpen. Zin om verder te praten? Ik drink mijn koffie zwart, en kom graag een keer langs om verder te praten.