De wereld om ons heen ontwikkelt zich voordurend. Behoeften van mensen veranderen, nieuwe technologieën die beschikbaar komen. Bedrijven moeten om te overleven ook voortdurend vernieuwen. Met nieuwe producten en diensten. Nieuwe business modellen, nieuwe verdienmodellen. Procesvernieuwing. Soms radicaal, soms evolutionair. Ideeën om te vernieuwen zijn er genoeg. Maar hoe zorg je dat een idee zich ontwikkelt naar een product of dienst? En hoe zorg je dat deze uiteindelijk ook winstgevend of in ieder geval kostendekkend op de markt beland? Dit is niet per se eenvoudig. Vooral wanneer maatschappelijke baten worden nagestreefd of kosten en baten bij verschillende partijen liggen. Hoe richt je de processen en de samenwerking met andere organisaties in die de dienstverlening moeten realiseren? Daarbij is het borgen van veiligheid en privacy van mensen zeker niet onbelangrijk.

De laatste jaren heb ik op verschillende manieren gewerkt aan nieuwe producten en diensten voor en samen met onze klanten. Zowel strategisch, tactisch als operationeel. Soms vanuit onze gestructureerde business model aanpak, soms door middel van gebruikersonderzoek, soms via projectmanagement. Vaak ook vanuit het perspectief van een efficiënt en effectief dienstverleningsproces met adequate ondersteuning door administratie systemen.