“Slim gebruik van data maakt betere dienstverlening mogelijk” vinden wij bij InnoValor Advies. In de dagelijkse praktijk is het echter niet vanzelfsprekend dat organisaties de beoogde verbeteringen voor elkaar krijgen. In vele jaren van het uitvoeren van advies- en implementatieopdrachten heb ik vaak met dit onderwerp te maken gehad. Samenhang en verbinding tussen mensen en afdelingen zijn hierbij - naast inhoudelijke bekwaamheid - randvoorwaarden voor succes. Daarnaast is het belangrijk dat de datakwaliteit op orde is én blijft. Iets wat vanzelfsprekend lijkt maar het in veel gevallen in de praktijk niet is. Regelmatig wordt de strategische betekenis en impact van een ontoereikende datakwaliteit onderschat.

Graag help ik organisaties met inhoud en gedrevenheid bij het slimmer gebruiken van data en zorg ik daarmee voor positieve verrassingen. Ik kan mijn expertise en creativiteit inzetten in verschillende rollen zoals adviseur, projectmanager, productowner, auditor, architect, lijnmanager en productmanager. Daarnaast heb ik diverse aanbestedingstrajecten succesvol doorgevoerd voor grote organisaties met de ‘Best Value Procurement’ aanpak.

Ik verbind belanghebbenden, ben resultaatgericht en in staat om snel en effectief besluiten te nemen en deze te realiseren. Bij het behalen van resultaten neem ik het gehele team mee en verzorg ik de communicatie en afstemming met alle stakeholders op directie, management en werkvloer niveau. Ik heb een goed gevoel voor politieke context en ben in staat vraagstukken op alle organisatieniveaus te analyseren en te vertalen in concrete oplossingen.

In nevenfunctie verzorg ik workshops in creatieve denktechnieken.