Gegeven het tempo waarin (digitale) ontwikkelingen elkaar opvolgen, nieuwe business modellen ontstaan en de complexiteit die dat ten gevolge heeft, is de noodzaak om verschillende stakeholders met elkaar te verbinden nog nooit zo groot geweest. De behoefte aan wendbaarheid voegt daar extra dynamiek aan toe. Daarbij streven organisaties steeds meer naar een optimale balans in financieel en sociaal en maatschappelijk resultaat. Winstgevendheid gaat hand in hand met duurzaamheid; efficiency met ‘great place to work’; productiviteit met ruimte voor ontwikkeling van individuele medewerkers; flexibiliteit met slimmer samenwerken.

Ik vind het een fantastische uitdaging om tegen de achtergrond van digitale innovaties in de ‘harde’ en ‘zachte’ business case elementen steeds opnieuw de juiste combinatie te zoeken. Welke belangen en behoeften van de verschillende betrokkenen worden hiermee gediend? Wat zijn ieders prioriteiten? Het zoeken cq. creëren van een gedragen visie en van daaruit ontwikkelen van het optimale ontwikkelpad is een rode draad in veel van mijn opdrachten. Daarbij is mijn focus op resultaatgerichtheid: ontwikkelingen zodanig (in)richten dat je ‘in control’ bent en actief kunt sturen op het bereiken van de strategische doelen en met die projecten die daaraan aantoonbaar bijdragen. Begin met het eind in gedachten.

Het optimaliseren van het veranderportfolio zie ik als een navigatievraagstuk, waarbij van tijd tot tijd de roadmap moet worden herberekend. Zo kunnen innovatie, wendbaarheid, draagvlak en resultaatgerichtheid hand in hand gaan.