We leven, wonen en werken in een data-gedreven tijdperk en onze samenleving wordt steeds meer beïnvloed door digitale informatietechnologie. Datasets worden steeds groter, complexer, maar ook toegankelijker. Tegelijkertijd leven er terechte vragen bij de technologie ontwerpers, organisaties en individuele burgers die geadresseerd moeten worden om slim en veilig om te gaan met de digitale wereld.
Hoe kunnen we grote datasets optimaal benutten en hoe behouden we de regie over eigen data? Hoe kunnen we duurzame digitale innovaties ontwikkelen om meerwaarde uit big datasets te halen, empowerment creëren door zinvolle data-inzichten te geven met behoud van privacy? Hoe zorgen wij voor betrouwbaarheid, veiligheid en succesvolle implementatie van de nieuwe innovaties in dagelijkse praktijk?

Slimme technologieën zoals biometrics, Internet of Things, machine learning, kunstmatige intelligentie en cognitieve computing bieden rijke kansen om de complexe maatschappelijke uitdagingen te helpen oplossen en data-gedreven besluitvorming te ondersteunen.

Ik geloof in multidisciplinair aanpak en iteratieve co-creatie waarbij diverse gebruikers en stakeholders actief betrokken zijn in het hele innovatietraject om te zorgen voor de optimale aansluiting tussen slimme en veilige digitale oplossingen, mensen en de samenleving. Mijn passie is duurzame mensgerichte digitale innovatie met impact, door het verbinden van maatschappelijke uitdagingen, baanbrekende technologie, business en wetenschap.

Ik werk als senior adviseur en projectleider digitaal vertrouwen bij InnoValor. Met mijn achtergrond in user-centered design en informatica kan ik klanten helpen om complexe uitdagingen op te lossen rondom digitale identiteit, privacy, big data analytics en persoonlijke datamanagement. Ik heb meer dan negen jaar academische en bedrijfsleven ervaring in het coördineren en uitvoeren van complexe R&D projecten in domeinen zoals agile software ontwikkeling, eHealth, onderwijs en bioinformatica.