Over Laura…

Innovalor Laura Oblong 6509v2
Digitale innovatie vanuit de eindgebruiker

Wat betekenen digitale innovaties voor de mensen die ze moeten gaan gebruiken? Een eindgebruiker kijkt heel anders naar producten en diensten dan het bedrijf wat ze aanbiedt. Zo speelt privacy voor een gebruiker van een app een andere rol dan voor de ontwikkelaar van die app, of een jurist die een privacy statement opstelt.

Bij InnoValor onderzoek en adviseer ik rondom de onderwerpen digitaal vertrouwen, privacy en identiteiten. Ik wil innovaties betekenisvol maken door ze met de perspectieven van verschillende stakeholders te onderzoeken en zo tot de beste oplossingen te komen. Daarvoor doe ik verschillende vormen van gebruikersonderzoek. Bijvoorbeeld kwantitatief onderzoek naar de attitudes van (beoogde) gebruikers rondom nieuwe technologieën. Of juist kwalitatief onderzoek naar de ervaring van een gebruiker tijdens het gebruiken van een product of dienst (UX). Vanuit deze onderzoeksbasis ontwerp ik nieuwe producten, diensten en processen en adviseer ik hierover.

Daarnaast onderzoek en adviseer ik over privacy. Ik onderzoek de rol die privacy speelt in een innovatie. Ik adviseer organisaties over het privacy-vriendelijk inrichten van digitale technologieën (privacy by design). Bijvoorbeeld, wanneer de aanbieder van een digitale dienst persoonlijke data wil verwerken. Ik help vast te stellen wat technisch kan, wettelijk mag, en vooral wenselijk is. Zo wordt privacy niet alleen een einddoel, maar een middel om waarde te creëeren voor alle betrokken partijen.

Tijdens mijn studie heb ik kennis opgedaan van Industrial Design (Bachelor aan de Technische Universiteit Eindhoven) en Philosophy of Science, Technology and Society (Master Universiteit Twente). Die basis maakt het voor mij mogelijk om te adviseren en onderzoeken rondom concrete ontwerp- en ontwikkelprocessen binnen innovatie. Maar ook om de impact van innovatie in een breder maatschappelijk kader te bestuderen.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem gerust contact op!

Specialisaties

interaction design, design thinking, UX, technology assessment, toekomst scenarios, privacy, privacy by design, ethiek.

Contact

Innovalor contact Laura Claas

Innovalor phone +31 6 83968980

Innovalor phone laura.claas@innovalor.nl

LinkedIN LinkedIn

Personal Data Locker voor Learning Analytics

Stockphoto Library Students Correctsize

We worden ons steeds bewuster van de persoonlijke data die over ons verzameld wordt. Er zijn vele initiatieven om mensen …

Read More

Forum Standaardisatie organiseert seminars API economie

Digitale Trends Data As A Service Cropped

Organisaties wisselen steeds meer data uit en leveren digitale diensten aan elkaar. We bouwen op serviceplatformen, verbinden data tot informatie …

Read More

Controle over eigen medische gegevens

Arts Verwerkt Medische Gegevens

Weet u wat er in uw medisch dossier staat? Iedere zorgverlener waar u mee in aanraking komt houdt een eigen …

Read More

PIA voor Sensor en Big Data toepassingen

Plaatje Voor Blog

COMMIT SWELL is een van de onderzoeksprojecten waarbinnen InnoValor specifieke kennis opbouwt. In SWELL staan applicaties voor well-being centraal. Deze …

Read More

Privacy and the Digital Enterprise Event

Header Privacyandthedigitalenterprise

Op woensdag 2 december organiseerde InnoValor vanuit het COMMIT/ SWELL project, in samenwerking met PI.lab, een event rondom het thema …

Read More