Over Henny…

Innovalor Henny 4935
Diensten ontwikkelen waar mensen op zitten te wachten

De wereld om ons heen ontwikkelt zich voordurend. Behoeften van mensen veranderen, nieuwe technologieën die beschikbaar komen. Bedrijven moeten om te overleven ook voortdurend vernieuwen. Met nieuwe producten en diensten. Nieuwe business modellen, nieuwe verdienmodellen. Procesvernieuwing. Soms radicaal, soms evolutionair. Ideeën om te vernieuwen zijn er genoeg. Maar hoe zorg je dat een idee zich ontwikkelt naar een product of dienst? En hoe zorg je dat deze uiteindelijk ook winstgevend of in ieder geval kostendekkend op de markt beland? Dat is vaak nog niet zo eenvoudig, vooral wanneer maatschappelijke baten worden nagestreefd en verschillende partijen een belang hebben, soms tegenstrijdig. Hoe richt je de processen en de samenwerking met andere organisaties in die de dienstverlening moeten realiseren? Welke business modellen zorgen dat mensen gebruik kunnen gaan maken van innovaties? Het is immers zonde van het geld om iets te ontwikkelen dat op de plank blijft liggen.

De laatste jaren heb ik op verschillende manieren gewerkt aan nieuwe producten en diensten voor en samen met onze klanten. Soms vanuit onze gestructureerde business model aanpak, soms door middel van gebruikersonderzoek, soms via projectmanagement.

Specialisaties

Projectmanagement – PRINCE2 gecertificeerd, dienst & business model (her)ontwerp en –analyse, structuren voor innovatieversnelling, business case ontwerp, business plan, gebruikersonderzoek.

Contact

Innovalor contact  Henny de Vos

Innovalor phone  +31 6 5176 2319

Innovalor phone  henny.devos@innovalor.nl

Innovalor twitter  @hennydevos

LinkedIN  LinkedIn

Patiënten controle geven over hun data: 4 bevindingen vanuit het PIME onderzoek

Dossier 11 A

Patiënten die gemakkelijk in de eigen patiëntgegevens kunnen kijken. Die zelf toestemming geven wie in hun gegevens mag kijken en …

Read More

Integraal Productportfoliomanagement in woelige tijden

Featured Productmanagement

Inspringen op klantvragen, meegaan met trends, samenhang houden in je productportfolio en zorgen dat je producten of diensten strategische relevant …

Read More

ReadID op locatie in Deventer

Foto Bij Blog

Op veel momenten is het belangrijk eenvoudig te kunnen controleren wie iemand is. Bijvoorbeeld door de politie op straat en …

Read More

Time-out well-working apps?

Quantified Self

Deze week kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met het bericht dat werkgevers geen inzage mogen hebben in gezondheidsgegevens die worden gemeten …

Read More