Over Hans…

Hans Kruse
Het moet kloppen…

’s Morgen eet ik als ontbijt graag een geroosterde boterham. In een tijd van Internet of Things (IOT) bevat een broodrooster software. Helaas is software zelden foutvrij. Met een industrie gemiddelde van 15-50 fouten per 1000 regels, kan het zomaar voorkomen dat er een verkoolde boterham of erger gepresenteerd wordt. Als Research Engineer houdt ik me bezig met het ontwikkelen van software.

In security gevoelige software zoals binnen InnoValor ontwikkeld wordt is het voorkomen van fouten belangrijk. Dit kan op minstens drie manieren: defensief programmeren, testen en het beperken van het aantal regels code.

Het aantal regels code beperken kan door niet te “knippen & plakken”, ofwel het zogenaamde Don’t Repeat Yourself (DRY) zoveel mogelijk toe passen. Dit is voor zowel nieuwe als bestaande code vaak het eenvoudigst.

Elke regel code die er niet is, klopt!

Voor bestaande software gebruik ik analyse tools om problemen inzichtelijk te maken en op te lossen. Bij nieuw te schrijven software kies ik bij voorkeur methodes en middelen, waarvan bekend is dat ze code met minder fouten opleveren. Functioneel programmeren is bij mij favoriet. Bij het testen ben ik net een douanier, ik zoek de grenzen op. Met middelen als property based testing komen vaak fouten aan het licht die bij een beschouwing van de code niet meteen helder zijn.

Ik ben als Ir. Informatica afgestudeerd bij de Universiteit Twente, extern bij Thales, specialisatie compiler bouw. Hier heb ik een specificatie taal en compiler ontwikkeld. Het betrof het beschrijven van niet functionele aspecten bij de compositie van gedistribueerde systemen.

Na mijn studie ben als ik software engineer begonnen bij Telematica Instituut, later Novay. Hier was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van prototype software welke in zowel nationale als internationale pilots gebruikt is. Voordat ik bij InnoValor begon heb ik nog voor IKM Engineering en Centric gewerkt op het gebied ontwikkeling en integratie van software voor kennismodellen en document management. Technische kennisoverdracht was en is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden.

Specialisaties
web ontwikkeling, technische kennisoverdracht, code kwaliteit.

Contact
Innovalor contact  Hans C. J. Kruse
Innovalor phone  +31  6 83 96 89 91
Innovalor phone  hans.kruse@innovalor.nl
Innovalor twitter  @hanskruse
LinkedIN  LinkedIn