Klanten

Innovalor heeft klanten in de financiële dienstverlening, bij de overheid, bij service providers en in de zorg. Hier onder een aantal voorbeelden van organisaties die we recent hebben geholpen waarde te realiseren uit innovatie.

logoVGZ
InnoValor heeft voor VGZ onder meer een spel ontwikkeld, dat zij spelen met gemeentes, werkgevers, zorgaanbieders en verzekerden om gezamenlijk nieuwe initiatieven te bedenken rondom het bevorderen van gezond gedrag. Lees meer

surfnet
InnoValor is al vele jaren een innovatiepartner voor SURFnet, onder andere rondom security services, digitale en gefedereerde identiteiten, samenwerkingsplatformen, privacy, cloud en business modellen. We doen o.a. haalbaarheidsstudies, roadmaps, assessments, service design en strategie ontwikkeling.

minBZK
We hebben voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken diverse opdrachten gedaan gerelateerd aan digitale identiteiten en informatiebeveiliging, waaronder in het EU STORK project vaststellen van de betrouwbaarheidsniveau’s voor digitale identiteiten, een verkenning van de beveiligingsvoordelen van het gebruik van een top level DNS domein (.overheidnl) en een onderzoek naar correctie van persoonsgegevens.

KPN
We hebben voor KPN advies uitgebracht rondom digitale identiteiten. Onderdeel van het advies was het bouwen van een proof-of-concept.

EIT Digital logo
In Europees verband werken we aan innovatieve oplossingen samen met EIT Digital, een Europees samenwerkingsverband van wetenschap en bedrijfsleven. Lees meer…

KVK
InnoValor adviseerde de Kamer van Koophandel over het realiseren van online toegang tot het handelsregister, ten behoeve van online indienen van mutaties. Daarnaast participeerde de Kamer van Koophandel in ons open innovatieprogramma Digital We.

logo-sivi
Voor SIVI, het instituut voor standaardisatie in de verzekeringsbranche, hebben we adviezen gegeven op het gebied van consumenten identiteiten, inclusief het begeleiden van een RFI vanuit het ID Verzekerd project. Daarnaast neemt SIVI deel in Digital We.

logo-RF
Samen met BiZZdesign ondersteunden we Reggefiber in het optimaliseren van processen en de introductie van een architectuuraanpak, gebaseerd op ArchiMate, portfoliomanagement en business model stress testing.

logo-amsterdam1
Gemeente Amsterdam is deelnemer in Digital We, waar we met hen onder meer onderzoek doen naar intelligente klantinteractie.

logo-apg
Voor APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, hebben we verschillende projecten op het gebied van (herbruikbare) consumenten identiteiten gedaan, inclusief hoe DigiD te gebruiken en hoe de authenticatie voor de  mobiele app van APG af te stemmen op dat van de mijn-omgeving ter verbetering van de user experience.

European-Commission-Logo-fond-blanc

Als onderdeel van het Horizon 2020 programma, is Innovalor een van de deelnemers binnen het Envision project. Envision helpt MKBers met innoveren van hun bedrijfsmodel.

minEZ
Wij doen voor het Ministerie van Economische Zaken mee in het Idensys programma. Onze focus ligt op de internationalisering, waaronder afstemming met de Europese eIDAS verordening.

ASR
Een goede relatie tussen IT en bedrijfsmodel is wezenlijk voor a.s.r. Innovalor begeleidde a.s.r. in het ontwikkelen van een aanpak voor de stap van bedrijfsmodel naar operating model en inrichting.


We hebben SIDN geadviseerd over hun strategie voor new business op het gebied van digitale identiteiten.

logo-provincie-limburg
Voor de Provincie Limburg, LIOF en KvK Limburg ontwikkelden we samen met DSV/Exser een strategie voor meer toegevoegde waarde vanuit servitization. Die strategie wordt nu internationaal onder de aandacht gebracht en heeft geleid tot erkenning van de regio als Model Demonstrator Region van de Europese Unie.

 

rabobank-logo-print
We hebben voor Rabobank een visie ontwikkeld over herbruikbare consumentenidentiteiten en hebben we een spel ontworpen waardoor de Rabobank de effectiviteit van hun ICT community heeft vergroot.

logo-bkr
We hebben BKR geadviseerd over hun roadmap, kansen en bedreigingen op het gebied van consumenten identiteiten en gerelateerde dienstverlening.

Zorginstituut Nederland
We hebben Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) aanbevelingen gedaan over authenticatie, autorisatie en logging in de AWBZ/WLZ en aanpalende ketens.

postnl
InnoValor verzorgde voor PostNL een interne opleiding portfolio management. Centraal daarin stond de relatie tussen het bedrijfsmodel van PostNL en de (digitale) producten rond adresgeggevens.

EBU
De Economic Board Utrecht is door ons ondersteund bij de totstandkoming van een publiek-privaat samnewerkingsverband voor innovatie rondom slimme steden.

Logius
InnoValor is partner in de kavel Standaardisatie. In dat kader worden regelmatig opdrachten uitgevoerd rond standaarden, zowel nationaal als internationaal, onder meer met het Bureau Forum Standaardisatie.

ING

kennisnet
Wij bieden Kennisnet brede advisering over digitale innovaties, waaronder rond thema’s zoals privacy en digitale identiteiten.

politie
Innovalor levert aan de Nederlandse politie de ReadID software, ten behoeve van mobile identity verification.

SNS

minSZW
We hebben voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Privacy Impact Assessment gedaan van de Suwiketen en het recidiveregister.