Internationale PDM initiatieven

MyDex is een personal data service die erop gericht is om data veilig te bewaren en delen. MyDex is opgericht in 2007, door een aantal investeerders. Het is neergezet als stichting, om te voorkomen dat winst een te grote rol zou spelen. MyDex is op het moment bruikbaar voor consumenten, er kunnen contactgegevens uitgewisseld worden. Het platform is nog in ontwikkeling: de ambitie is om andere attribute providers te koppelen aan het systeem. Dit initiatief is vooral gericht op de markt in Groot-Britannië.
MyDex is een interessant internationaal initiatief omdat er een uitgebreide omgeving gebouwd is waaraan externe partijen gekoppeld kunnen worden en zich sterk open opstelt, de technische specificaties voor aansluiting zijn bijvoorbeeld vrij gepubliceerd en kunnen als voorbeeld dienen voor andere initiatieven.
SOVRIN is een initiatief dat identity management wil regelen via een gedistribueerd grootboek (distributed ledger, oftewel blockchain technologie). Het gedistribueerde grootboek moet het makkelijker maken om PDM oplossingen aan te bieden op een decentrale manier. Het initiatief zorgt ervoor dat geanonimiseerd delen van attributen mogelijk wordt, met consent van degene over wie de data gaat. SOVRIN is een private samenwerking in een non-profit organisatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de implementatie van Plenum, het onderliggende algoritme, en aan het opzetten van nodes waarop de ledger gehost wordt.
SOVRIN is een van de weinige ontwikkelingen in PDS die PDM via blockchain technologie probeert te ontwikkelen. Dit is een interessant onderwerp in onderzoek en zou een oplossing kunnen bieden voor het gevaar van centrale ontsluiting van persoonlijke data. Ook een aantal andere oplossingen kijkt naar blockchain technologie of andere federatieve of decentrale technologie.
Estland is een volwassen digitale informatiemaatschappij, daarom ook e-Estonia genoemd. Digitale beschikbaarheid van publiek en private diensten is de standaard; in e-Estonia zijn 99% van de overheidsdiensten online. Deze digitale maatschappij is enerzijds gebouwd op principes en wetgeving die innovatie en digitaal burgerschap stimuleren, anderzijds maakt een goede digitale infrastructuur zulke ambities mogelijk. Zo kan met X-road allerlei soorten data veilig en makkelijk worden uitgewisseld, in de publieke en private sector. Een gedegen systeem van digitale identiteiten maakt digitaal burgerschap mogelijk. De kern hiervan wordt gevormd door de ID-card, een smartcard die als fysiek én digitaal identiteitsbewijs dient.
openPDS is een initiatief van het Massachusetts Institute for Technology (MIT). openPDS biedt een service en framework voor persoonlijke data services. Het zorgt in de basis voor het geanonimiseerd delen van attributen, zonder de uitwisseling van de onderliggende data. De resultaten zijn als open source beschikbaar. Het is primair een research initiatief. Zie Alexandre de Montjoye et al. (2014).
MyData is een Fins kennisplatform rond PDM waar onderzoekers en organisaties bij aangesloten zijn. Het is in de eerste plaats een behoeftesteller. Door MyData wordt in 2017 voor de tweede keer een PDM conferentie georganiseerd. Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen rond MyData en de ambitie bestaat om een open infrastructuur neer te zetten voor personal data services. Deze moet generiek worden over sectoren en internationaal bruikbaar zijn en via API’s te benaderen. De MyData infrastructuur bevat zelf geen data, maar organisaties kunnen erop aansluiten. Personen krijgen daarbinnen de mogelijkheid om consent te geven of en welke data uitgewisseld mag worden.