Over ons

InnoValor levert een onafhankelijke en duurzame bijdrage aan het realiseren van waarde uit digitale innovatie voor bedrijven en overheden. We doen dat door advisering en de ontwikkeling van innovatieve softwareoplossingen vanuit een stevig onderzoeksfundament. Op die manier krijgt u grip op innovatie.

Visie – digitale innovatie

Ons dagelijks leven speelt zich af in een genetwerkte samenleving. Consumenten communiceren steeds meer digitaal met dienstverleners, de Nederlandse overheid wordt een i-overheid en samenwerkingsketens tussen organisaties worden steeds verder gedigitaliseerd. De netwerksamenleving biedt kansen, niet alleen bedreigingen. Kansen voor nieuwe business modellen, kansen voor betere dienstverlening en kansen voor kostenbesparing. Organisaties moeten innoveren om deze kansen te pakken.

Strategie – onderzoeksgedreven advies en innovatieve software

InnoValor adviseert organisaties hoe digitale innovaties te realiseren. Hierbij verloochenen we onze academische wortels niet en kiezen een onderzoeksgebaseerde aanpak: research-based advice and innovatieve software. Dit research-based zit niet alleen in onze aanpak, maar ook in onze mensen die academisch geschoold zijn, vaak ook gepromoveerd. Om voorop te blijven lopen participeren wij structureel in onderzoeksprojecten met kennisinstellingen en andere innovatie organisaties.

Omdat baanbrekende innovaties zelden tot stand komen zonder samenwerking met andere partijen, zijn wij voorstanders van innoveren in consortia en het betrekken van alle belanghebbenden in innovatieprojecten. Wij zijn onafhankelijk en soms een tikkeltje eigenwijs. Wij zijn alleen tevreden over ons advies als dit impact heeft voor onze opdrachtgever.

Naast onze adviespraktijk leveren we innovatieve software, met onze ReadID als voornaamste product.

Onze focus – digitaal vertrouwen en strategische wendbaarheid

Goed advies vereist inhoudelijke expertise en domeinkennis. Onze focus is op wat wij essentieel vinden om ICT gedreven innovaties van waarde te laten zijn: digitaal vertrouwen en strategische wendbaarheid. Daarbij is het wezenlijk niet alleen te weten wat de innovatie is, maar hem ook te kunnen integreren in je bedrijfsmodel en je innovatieproces.

Organisatie staan niet op zich, ze bestaan bij de gratie van netwerken, van klant tot toeleverancier, van partner tot concurrent. Netwerken die snel veranderen en waarin informatie een spilfunctie vervult. Samenwerken kan alleen als we elkaar voldoende vertrouwen. En vertrouwen in de digitale wereld is iets anders dan vertrouwen in van je buurman of groenteboer. Op basis van vertrouwen kun je nieuwe business modellen realiseren die mee kunnen bewegen met dynamiek van de samenleving. Mits je als organisatie dat verandertempo kunt volgen of voor blijven.

Onze expertise laten we werken voor de overheid, de financiële sector, zorg en service providers.

Historie – van instituut naar spin-off

InnoValor is eind 2013 opgericht door voormalig werknemers van onderzoeksinstituut Novay en Novay spin-off INZYCHT. Hiermee heeft InnoValor een lange historie in ICT-gerelateerd onderzoek  en research-based advies die teruggaat tot 1991. Novay was een door het Ministerie van Economische zaken erkend Technologisch Top Instituut, opgericht door bedrijven zoals KPN, Philips, ING, Rabobank en IBM in samenwerking met diverse (technische)  universiteiten. Tot 2009 heette Novay het Telematica Instituut en de voorloper van het Telematica Instituut heette Telematica Research Centrum. Novay heeft haar activiteiten in 2014 beëindigd.