Identity, privacy & trust

Ons dagelijks leven speelt zich voor een steeds groter deel af in de digitale wereld. Consumenten communiceren steeds meer digitaal met dienstverleners, de Nederlandse overheid wordt een i-overheid en samenwerkingsketens tussen organisaties worden steeds verregaander gedigitaliseerd.

Bestaande dienstverlening wordt hierdoor efficiënter en nieuwe dienstverlening wordt mogelijk, bijvoorbeeld in de cloud en het “Internet of Things”. Maar naast kansen zijn er ook risico’s. Er wordt steeds meer gegevens verzameld en uitgewisseld als gevolg van deze digitalisering. Dit betreft vaak persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Bovendien ontstaan er nieuwe afhankelijkheden, immers continuiteit en kwaliteit van dienstverlening wordt afhankelijk van gegevens die door andere organisaties aangeleverd worden.

We hebben innovatieve oplossingen nodig om die risico’s te beheersen en het benodigde digitale vertrouwen te realiseren. Deze oplossingen moeten de tegenstrijdige eisen qua efficiëntie, informatiebeveiliging, privacy en gemak op de juiste manier balanceren.  Dit is niet alleen een technologische uitdaging. Het gaat ook om operationele, bestuurlijke, juridische, bedrijfseconomische en communicatieve uitdagingen. Denk hierbij aan afsprakenstelsels, governance, gebruikersperceptie en business modellen. Centraal hierin staan digitale identiteiten: hoe herkennen partijen elkaar, en wie mag er wat?

Digitale identiteiten & online identiteitsverificatie

Vraagstukken rond digitale identiteiten beperkten zich traditioneel tot authenticatie (wie is deze persoon?) en autorisatie (wat mag deze persoon?) van werknemers actief binnen één organisatie en soms van klanten van die organisatie. Dit is echter te beperkt voor identiteiten van consumenten/burgers of identiteiten van werknemers van bedrijven die samenwerken in ketens. InnoValor heeft expertise op het gebied van  online identiteitsverificatie (customer onboarding), herbruikbaarheid van identiteiten, betrouwbaarheidsniveaus,  authenticatiemiddelen, autorisatiemodellen, machtigingen, business modellen, mobile-centric identity en hoe de gebruiker centraal te stellen.

Privacy

Privacy wordt steeds meer een aandachtspunt. Niet alleen de nieuwe privacy wetgeving maar ook gebruikers worden kritischer over hoe organisaties omgaan met persoonlijke gegevens. Het gaat immers niet alleen om wetgeving, maar ook om verwachtingen bij gebruikers en niet ‘creepy’ te zijn. InnoValor gelooft in een integrale benadering van privacy, waarbij naast wetgeving ook gebruikers, bestuurlijke en technische aspecten (privacy-by-design en privacy-enhancing technologisch) aan bod komen.

Digitaal vertrouwen

Vertrouwen in e-dienstverlening, in samenwerkingsketens en in de cloud is een uitdaging. Er ontstaan afhankelijkheden tussen organisaties op het gebied van informatiebeveiliging en business continuity. Om hier grip op te krijgen moeten partijen een zekere mate van transparantie bieden naar andere stakeholders, zoals hoe hun informatiebeveiliging werkt en hoe ze om gaan met persoonlijke data. Dit kan geregeld worden in afspraken(stelsels) en vereist afstemming op verschillende lagen (technisch, operationeel, bestuurlijk). InnoValor heeft expertise hoe digitaal vertrouwen te realiseren, onder meer in samenwerkingketens zoals de Suwiketen.

Dienstverlening

Wij zijn al jaren lang een erkende onderzoeks-en adviesgroep op gebied van identiteit, privacy en vertrouwen. Wij combineren deze expertise met een goede kijk op de marktontwikkelingen in en buiten Nederland. Elk project is maatwerk, maar typische ingrediënten van een project zijn:

  • Visieontwikkeling
  • Businessmodellering
  • Technology assessment
  • Leveranciersselectie (RFI, RFP, aanbesteding)
  • Privacy Impact Assessments
  • Prototyping, pilots en gebruikersstudies
  • Draagvlakcreatie
  • Second opinions & reviews

Meer weten? Neem contact op met Maarten Wegdam.

 

Recente blogs

Patiënten controle geven over hun data: 4 bevindingen vanuit het PIME onderzoek

Dossier 11 A

Patiënten die gemakkelijk in de eigen patiëntgegevens kunnen kijken. Die zelf toestemming geven wie in hun gegevens mag kijken en …

Read More

eIDAS: Duitse eID als eerste?

Checkpoint Charlie   Berlin 2007

Waar vooraf misschien gedacht was dat Estland als eerste Europese lidstaat haar nationale eID oplossing zou aanmelden in het kader …

Read More

Masterclass eID in maart 2017

Learning

Vanuit onze academische roots geeft InnoValor onder de naam “InnoValor Classroom” in-house trainingen, gastcollege en open-inschrijvingen masterclasses. Op 14 maart …

Read More

Normen voor betrouwbaarheid van biometrische authenticatie

Biometrie Voor Blog V3

Authenticatie op basis van biometrie wordt steeds vaker toegepast door dienstverleners. In de financiële sector is het bijvoorbeeld bij de …

Read More

Personal Data Locker voor Learning Analytics

Stockphoto Library Students Correctsize

We worden ons steeds bewuster van de persoonlijke data die over ons verzameld wordt. Er zijn vele initiatieven om mensen …

Read More

Masterclass eID in november 2016

Learning

  Vanuit onze academische roots geeft InnoValor onder de naam “InnoValor Classroom” in-house trainingen, gastcollege en open-inschrijvingen masterclasses. Op 1 …

Read More

Nederland goed op eIDAS-koers

Eidas Blog Plaat

De Europese verordening voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (eIDAS) regelt dat we met onze nationale eID oplossing bij overheidsdiensten van …

Read More

Van eID naar GDI – de schuivende kabinetsvisie op onze digitale identiteit

Overzicht DigiD IDIN Idensys

Het was een flink aantal pagina’s dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer 25 augustus toestuurde over “Impuls …

Read More

ReadID op locatie in Deventer

Foto Bij Blog

Op veel momenten is het belangrijk eenvoudig te kunnen controleren wie iemand is. Bijvoorbeeld door de politie op straat en …

Read More

Maarten Wegdam bij BNR nieuwsradio over biometrie

Biometrie BNR Maarten

Op 17 augustus was ik als expert op het gebied van biometrische beveiliging te gast in het radioprogramma BNR Digitaal. …

Read More