Het Nieuwe Zoeken

Cortana 1

Vinden en gevonden worden is essentieel voor sociale en economische transacties. Voor het vinden van digitale informatie zijn wij afhankelijk van zoekmachines als Google, maar deze maken nu een fundamentele verandering door onder de noemer The Future of Search. In de toekomst worden digitale zoekmachines namelijk universeel en intelligent. Een korte introductie van de toekomst van het zoeken, en wat dit voor u kan betekenen.

Het Internet is al lang onze collectieve vraagbaak en orakel. We zijn vergeten dat we ons nog niet zo heel lang geleden moesten behelpen met moeizame bronnen als het telefoonboek, de encyclopedie of de bibliotheek. Intussen sluimert onder de ruige baren van het Internet de toekomst van zoeken: the Future of Search. De kreet The Future of Search verwijst naar een veelvoud aan concepten en technologieën, maar betekent in de kern dat toekomstige zoekmachines universeel, over allerlei verschillende apparaten en platformen heen, en intelligent, ofwel voorspellend, lerend en bewust van de context van een zoekopdracht, zoekresultaten genereren. Dit belooft een betere match tussen geleverde en gewenste informatie. En alle zoekgiganten, inclusief Google, Microsoft en Baidu, zijn bezig met the Future of Search. Voorbeelden van deze trend zijn intelligente persoonlijke assistenten (e.g. Google Now, Siri en Cortana) en text message zoekdiensten (Magic, Sensay of Cloe).

Universal search via deep linking

Maar wat steekt er achter deze nieuwe zoekfuncties? Om universeel te kunnen zoeken, in allerlei software en hardware, wordt gebruikt gemaakt van deep linking. Dat zijn hyperlinks tussen allerlei content die naar elkaar verwijzen. Een voorbeeld van deep linking is app indexing: via deep links wordt je vanuit zoekresultaten in de browser rechtstreeks doorverwezen naar content in een mobiele app. Google biedt deze functie al, zelfs voor apps die je nog niet hebt geïnstalleerd. Ook Microsoft’s Bing zoekmachine kent deze functionaliteit.

Universeel zoeken maakt ook gebruik van nieuwe informatiebronnen, zoals slimme apparaten (the Internet of Things), sociale media of big data. Zoekmachines worden dan meer een platform waar databronnen op aan kunnen sluiten. Voor het volgen van gebruikers in een steeds complexer internet kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van supercookies: kleine bestandjes die verdekt en permanent worden geïnstalleerd (anders dan gewone cookies) om de online activiteiten van gebruikers registreren.

Slim zoeken: context en het semantic web

Zoals gezegd worden zoekresultaten in the Future of Search ook intelligenter. In de eerste plaats omdat de context van een zoekopdracht wordt meegenomen in het selecteren van de beste resultaten, ofwel context aware. Applicaties die context aware zijn, maken bijvoorbeeld gebruik van eerdere online activiteit, persoonlijke gegevens over de gebruiker, of tijd en plaats. Een mooi voorbeeld is de Waze mobiele navigatie app. Deze app voorspelt waar je heen wilt reizen en wat de beste manier is om er te komen, rekening houdend met allerlei factoren over het verkeer en over jou. Maar zoekmachines leren ook van eerdere zoekopdrachten en kunnen opvolgvragen stellen om de bedoeling van de zoekopdracht beter te kunnen interpreteren.

Belangrijk voor intelligente zoekresultaten is dat zoekmachines niet alleen de relatie tussen content kennen, maar ook in staat zijn de betekenis van de informatie te begrijpen. Hierin is het semantische web van groot belang: de evolutie naar een meer gestructureerd, verbonden en kwalitatief internet. Daarom is het zaak zogenaamde semantic mark ups toe te voegen aan data, extra informatie over de betekenis van data, bijvoorbeeld volgens schema.org. Google introduceerde Google Knowledge Graph in 2012, een semantische zoekmachine die ‘denkt’ als een mens. In 2013 werd dit onderdeel van de Google zoekmachine; je herkent het nu in de box rechts van de zoekresultaten.

Google Knowledge Graph

De resultaten van Google Knowledge Graph
zie je rechts van de gewone resultaten

Search, de verschillen

In een wereld van ‘Too Much Information’ zijn zoekmachines cruciaal. The Future of Search heeft bijvoorbeeld verregaande implicaties voor alle vormen van marketing. On- en offline mediastrategieën moeten worden afgestemd op slim- en universeel zoeken. Er moet cross-platform worden geoptimaliseerd en reputatiesystemen en social media worden essentiële context voor zoekopdrachten. Search maakt een transitie door van objectief naar subjectief, waarin redeneren vanuit semantische onderwerpen de oude praktijk van keywords en links vervangt. Om deze reden wordt bijvoorbeeld video en beeldmateriaal ook betrokken in search engine optimization. En mobiele aanwezigheid is niet langer een triviale gimmick.

Naast impact voor marketeers liggen er ook voor webdevelopers verstrekkende uitdagingen, denk aan standaardisatie van data en semantische markups om te worden meegenomen in zoekopdrachten. Gebruikers zullen zeker moeten wennen aan nieuwe, meer natuurlijke manieren van zoeken, bijvoorbeeld wanneer een telefoon ongevraagd advies geeft of het inspreken van een zoekopdracht in plaats van typen. The Future of Search raakt ook aan privacy. Er wordt immers meer gelogd als context voor zoekopdrachten en persoonlijke informatie wordt meegewogen door zoekmachines. Steeds meer verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan slimme zoekmachines, maar zijn deze wel neutraal? Siri is bijvoorbeeld een commerciële applicatie en geeft niet altijd neutrale en onafhankelijke zoekresultaten. Omgekeerd zou slim zoeken in theorie een level playing field kunnen creëren omdat alleen relevante resultaten nog doordringen tot de consument. En hoe zal the Future of Search de zoekmachine-industrie veranderen? Apple heeft het nieuwe zoeken aangegrepen om de eigen zoekdiensten uit te breiden en Google buitenspel te zetten. Zeker is dat de manier waarop wij onze weg vinden in de eindeloze digitale wereld sterk aan het veranderen is.

 

In DigitalWe onderzoekt InnoValor trends zoals the Future of Search. DigitalWe is een open innovatie traject waar diverse partners in deelnemen.
Zie voor meer informatie
www.digitalwe.eu

Leave a Reply