Grote Broer Plasterk

Plasterk

Gisteravond werd bekend dat de Big Brother Award 2015 gaat naar minister Ronald Plasterk. De jaarlijkse publieksprijs voor de grootste privacyschender, uitgereikt door Bits of Freedom, werd hem toegekend vanwege een wetsvoorstel voor een herziening van de verouderde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit 2002. Dit wetsvoorstel geeft de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden, met name in het digitale domein, en werd hevig bekritiseerd vanwege inbreuk op de privacy. Voor een reactie op genomineerde Achmea, zie dit artikel van collega Maarten Wegdam. Wat betreft de nominatie van Microsoft, vanwege de privacy-instellingen van Windows 10, daar heb je als consument nog een keuze, in principe.

De minister grapte vorige week nog over zijn nominatie tijdens zijn toespraak op de Amsterdam Privacy Conference. Maar hij benadrukte vooral dat tegenover privacy ook het belang van de openbare veiligheid staat, en hoe moeilijk de afweging is. De inlichtingendiensten kunnen, zoals de minister het zegt, “niet met de handen op de rug gebonden het werk doen”, zeker niet in een tijd van continue terroristische dreiging en digitale misdaad.

De minister was overigens ook genomineerd voor de expertprijs van de Big Brother Awards, maar deze ging dit jaar naar de korpschef der Nationale Politie voor de ontwikkeling van ‘predictive policing’. De politie zou graag big data en sensors inzetten om crimineel gedrag te voorspellen; een visie die zo mogelijk meer impact heeft op de privacy van de gewone burger dan de inspanningen van de inlichtingendiensten.

De positieve privacyprijs van de Big Brother Awards, de Felipe Rodriguez Award, krijgt altijd minder aandacht, maar is misschien nog wel veel interessanter. Dit jaar gaat hij, hoe kan het ook anders, naar Max Schrems, de Oostenrijkse activist die met Europe vs. Facebook het Court of Justice of the European Union bewoog om de Safe Harbor overeenkomst ongeldig te verklaren.

En er zijn zoveel alternatieve nominaties denkbaar. In de Verenigde Staten buigt het hooggerechtshof zich bijvoorbeeld over een wijziging van de Federal Rules of Criminal Procedure Rule 41, waardoor de Amerikaanse politie praktisch het recht heeft computers in het buitenland te hacken. Hoe dan ook, of het je nu eens bent met de nominaties of niet, het jaarlijkse feestje van hekelen en verkneukelen draagt bij aan het debat over privacy, en dient hopelijk als afschrikmiddel voor andere ‘grote broers’.

 

Leave a Reply