Personal Data Management

Persoonlijk datamanagement (PDM) is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Onder invloed van ontwikkelingen als de nieuwe privacywetgeving (GDPR) en de PSD2 groeit het aantal initiatieven op dit vlak enorm. InnoValor houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met onderzoek en advies op dit vlak, vanaf het prille begin van MijnOverheid en andere initiatieven.

Met de groei wordt het thema ook minder overzichtelijk. Wat is er nu allemaal aan toepassingen, apps en stelsels? Hoe hangen ze samen? Wat is hun status? Daarom hebben we dit overzicht samengesteld van PDM-ontwikkelingen en -initiatieven, met de nadruk op ontwikkelingen in Nederland. Ook kijken we hierbij naar internationale PDM-initiatieven. We weten dat het overzicht niet compleet is, maar zouden het wel graag compleet maken.  Mis je een stelsel of initiatief laat het ons weten, ook als je aanvullingen of verbetering hebt!

Dit overzicht is ontstaan vanuit een opdracht van het programma Regie op Gegevens – ministerie van BZK. De basis ervan is ook beschikbaar als rapportage. Meer weten over PDM in de breedte? Lees dan ook ons gebruikersonderzoek naar hoe Nederlanders over het delen van data denken en ons basisrapport over PDM. In een animatie hebben we verbeeld hoe persoonlijk datamanagement een wereld van verschil kan maken. We helpen u graag bij het vormgeven van uw eigen PDM strategie.


Patiënten controle geven over hun data: 4 bevindingen vanuit het PIME onderzoek

Dossier 11 A

Patiënten die gemakkelijk in de eigen patiëntgegevens kunnen kijken. Die zelf toestemming geven wie in hun gegevens mag kijken en …

Read More

Personal Data Locker voor Learning Analytics

Stockphoto Library Students Correctsize

We worden ons steeds bewuster van de persoonlijke data die over ons verzameld wordt. Er zijn vele initiatieven om mensen …

Read More

Controle over eigen medische gegevens

Arts Verwerkt Medische Gegevens

Weet u wat er in uw medisch dossier staat? Iedere zorgverlener waar u mee in aanraking komt houdt een eigen …

Read More

Persoonlijke data, onder controle?

To Deposit Or Not To Deposit That Is The Question   Journal.pbio .1001779.g001

  Dat data veel waarde heeft weten we inmiddels wel. Organisaties gebruiken geaggregeerde gegevens graag voor prognoses en klantbeelden. Voor …

Read More