Publicaties Digital We

Binnen Digital We werken we aan een brede kennisopbouw rondom innovatieve thema’s, zoals personal data stores, data as a service en de competenties van de digital enterprise. Hieronder vindt u enkele publicaties die binnen Digital We tot stand zijn gekomen.

Nederlanders Over Persoonlijke Data

Vanuit het thema Personal Data Stores is samen met Newcom Research & Consultancy onderzocht hoe Nederlanders denken over persoonlijke data. Wat weten Nederlanders over persoonlijke data, wat zijn hun wensen voor de omgang met persoonlijke data, en welke partijen vertrouwen zij er mee? U leest het in dit rapport.

Personal Data Stores – het concept

Delen van persoonlijke gegevens is een thema dat tot veel onduidelijkheid leidt. Het concept van een personal data store is echter veelbelovend. Om het concept te introduceren hebben we een voorbeeld van een dergelijke dienst uitgewerkt. In deze video laten we zien hoe een Personal Data Store werkt. Maak kennis met Eva en Guus en zie hoe zij hun persoonlijke data beheren met een Personal Data Store.

Data as a Service

Het thema data as a service verbindt onderwerpen als de API-economie, open data en big of fast data.  In deze whitepaper lichten we dat verder toe. In een hackathon zijn data-analisten in spé aan de slag gegaan met concrete casussen waarin grote datasets beschikbaar zijn. Een van die casussen draaide om de degeneratie van wegdeklagen en big data hierover. U leest hier over de casus, de tijdens de hackathon ontwikkelde oplossingen, en de geleerde lessen over big data.

Fast Data

Een ander onderwerp rondom data dat in Digital We is onderzocht, is Fast Data. Fast data is het (bijna) real-time verwerken van grote hoeveelheden data, om er inzichten en waarde mee te creëren. Anders dan big data, wat vaak langere tijd bruikbaar blijft voor analyse, is verliest fast data snel zijn relevantie en dus zijn waarde. Het is dus zaak, er direct iets mee te doen. Lees er meer over in de paper On Firehoses, Windows and Business Rules: Towards a Successful Fast Data Organisation geschreven door Chris Bartels en Marijn Plomp van de Vrije Universiteit, in opdracht van InnoValor.

Digital We Home