Studiecomputer science, human media interaction, creative technology, business information technology (HBO/WO)

Persoonlijke gegevens zijn waardevol. Allerlei vertrouwde partijen hebben gegevens over ons, maar als zij die gegevens direct met derden willen delen is dit niet mogelijk. Dit staat vaak verbetering van de dienstverlening in de weg. Om dit dilemma voor Personal Data Services op te lossen zal InnoValor de haalbaarheid van een ‘Blue Button’-concept in Nederland onderzoeken.

Geïnspireerd door de 'Blue Button in de VS, waar patiënten zelf hun medische gegevens kunnen downloaden en delen en de implementatie van dit concept door zorgverzekeraar VGZ met hun online merk Bewuzt, voert InnoValor een haalbaarheidsstudie uit naar een ‘Blue Button’ waarmee burgers in Nederland hun persoonlijke gegevens kunnen downloaden. Met de Blue Button kun je gegevens van websites van overheden downloaden. Meestal een digitaal geauthentiseerd XML- en / of PDF-bestand, dat de burger vervolgens kan gebruiken om te delen met wie hij wil. Zo’n Blue Button is niet het ideale concept voor persoonlijk gegevensbeheer, maar het is een belangrijke stap in de goede richting.

Onderzoeksvragen

  • Spreekt het concept van een blauwe knop gebruikers en serviceproviders aan?
  • Wat is een duurzaam bedrijfsmodel voor een blauwe knop, ook met betrekking tot de verplichte gerelateerde GDPRservices?
  • Hoe kan een blauwe knop het best worden geïntegreerd in bestaande omgevingen?

Onderzoeksaanpak

Dit onderwerp kan vanuit een ingenieursperspectief en vanuit een onderzoeksperspectief worden aangepakt. Afhankelijk van de achtergrond van de student, kunnen verschillende benaderingen worden gevolgd.

Spreekt dit vraagstuk jou aan? Neem dan contact met ons op via jobs@innovalor.nl