We hebben verschillende afstudeeropdrachten waarin data-analyse een cruciale rol speelt.

Data-analyse van chiplocaties

Voor: bachelorstudenten informatica.

Niet alle elektronische paspoorten hebben hun chip op dezelfde plaats in het paspoort. Niet van alle landen zijn de chiplocaties van paspoorten publiekelijk beschikbaar. Deze informatie voor ons van grote waarde voor, omdat dit de app-prestaties en daarmee de user experience aanzienlijk beïnvloedt.

Opdracht: een methode opstellen om de locatie van de chip in een bepaald type paspoort te bepalen, met behulp van onze eigen logdatabase en openbaar beschikbare databases met paspoortinformatie.

Gegevensanalyse voor UX ontwerp / onderzoek

Voor: master bachelorstudenten ICT / computerwetenschappen, Human Media Interaction, Industrieel Ontwerpen, data science, Creative Technology

Voor een universitaire student met een interesse in usability hebben we de volgende onderzoeksvraag: hoe kan kwantitatieve gegevensverzameling optimaal worden gebruikt om de gebruikerservaring (UX) van mobiele software te verbeteren?

Afhankelijk van je achtergrond kan deze onderzoeksvraag worden aangescherpt tot een meer fundamentele onderzoeksvraag: hoe verhouden onderzoeksmethoden zich tot nieuwe onderzoeksvelden zoals het gebruik en de usability van een mobiele applicatie (bijv. Logging, testobservatie) en de inzichten die ze bieden, tot onderzoeksmethoden met betrekking tot de ervaringen en attitudes van gebruikers, met dezelfde mobiele app (bijv. interviews, attitude-vragenlijsten, focusgroepen).

Mogelijke onderliggende onderzoeksvragen: welke onderzoeksmethoden zijn geschikt voor het onderzoeken van mobiele apps, enerzijds in termen van gebruik / usability, anderzijds in termen van subjectieve ervaring / attitude? Welke inzichten en / of gegevens bieden deze methoden? Welke inzichten kan kwantitatieve gegevensverzameling opleveren? En welke niet? En hoe verhouden kwantitatieve methoden zich tot kwalitatieve onderzoeksmethoden (d.w.z. diepgaande gebruikerstesten).

Aangezien er logginggegevens worden verzameld over het gebruik van de app, zijn de volgende vragen voor ons interessant: welke gegevens kunnen inzicht verschaffen in UX en hoe de gegevens te verzamelen? Hoe kunnen de huidige logging-gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in UX? Hoe valt logging data samen met kwalitatieve onderzoeksmethoden en met andere kwantitatieve methoden? Hoe verhouden data / inzichten zich tot het gebruik van een app, tot inzichten / gegevens over de ervaringen en attitudes van gebruikers?

Spreekt een van deze vraagstukken jou aan? Neem dan contact met ons op via jobs@innovalor.nl