Voor: master en bachelorstudenten Informatica, Human Media Interaction, Data Science, Creative Technology

InnoValor heeft software ontwikkeld waarmee NFC chips in identiteitsbewijzen uitgelezen kunnen worden. We registreren geen persoonlijke gegevens van de geselecteerde documenten, maar we houden wel informatie bij over het gebruik van de ReadID-software. We registreren bijvoorbeeld het type identiteitsdocument dat uitgelezen is (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en door welk land het document is ondertekend. We houden ook bij of alle beveiligingscontroles succesvol uitgevoerd zijn en daarmee de uitkomst van de verificatie. Natuurlijk is onze eigen uitvoering ook belangrijk. We registreren bijvoorbeeld de tijd die ReadID nodig had om de machine readable zone te lezen.

Niet alle elektronische paspoorten hebben hun chip op dezelfde plaats in het paspoort. Niet van alle landen zijn de chiplocaties van paspoorten publiekelijk beschikbaar. Deze informatie voor ons van grote waarde, omdat dit de app-prestaties en daarmee de gebruikerservaring (UX) aanzienlijk beïnvloedt.

Opdracht: een methode opstellen om de locatie van de chip in een bepaald type paspoort te bepalen, met behulp van onze eigen logdatabase en openbaar beschikbare databases met paspoortinformatie. Je gaat aan de slag met de analyse en verrijking van bestaande log data en vertaalt de bevindingen naar een prototype.

Voor een universitaire student met een interesse in data science en data visualisatie hebben we de volgende onderzoeksvragen: (a) Hoe kan de data opslag en verwerking optimaal ingericht worden? (b) Hoe kunnen de kwantitatieve (log data, locatie) en kwalitatieve data (attitude en ervaring) vertaald worden naar het visuele dashboard? Hoe moet de user interface eruitzien om snel inzicht te krijgen zonder onnodige details te weergeven, met behoud van privacy?

Afhankelijk van je achtergrond kan deze opdracht verder worden aangescherpt.

Spreekt een van deze vraagstukken jou aan? Ben jij een nieuwsgierige creatieve en eigenwijze student? Wil jij in een tof dynamisch team werken aan de innovatie die er echt toe doet? Neem dan contact met ons op via jobs@innovalor.nl

Zie ook de gerelateerde afstudeeropdracht over de verrijking van user experience en onze blog over de bevindingen van het onderzoek rondom data management en privacy dashboard.