Voor: master en bachelorstudenten Informatica, Human Media Interaction, Industrieel Ontwerpen, Data Science, Creative Technology

InnoValor heeft software ontwikkeld waarmee met NFC chips in identiteitsbewijzen uitgelezen kunnen worden. Wij werken continu om de gebruikerservaring te verbeteren. We registreren geen persoonlijke gegevens van de geselecteerde documenten, maar we houden wel informatie bij over het gebruik van de ReadID-software. We registreren bijvoorbeeld het type identiteitsdocument dat uitgelezen is (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en door welk land het document is ondertekend. We houden ook bij of alle beveiligingscontroles succesvol uitgevoerd zijn en daarmee de uitkomst van de verificatie. Natuurlijk is onze eigen uitvoering ook belangrijk. We registreren bijvoorbeeld de tijd die ReadID nodig had om de machine readable zone te lezen.

Voor een universitaire student met een interesse in usability en interactie ontwerp hebben we de volgende onderzoeksvragen: Welke gegevens kunnen inzicht verschaffen in gebruikerservaring (UX)? Hoe kunnen de huidige logging-gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in UX? Hoe valt logging data samen met kwalitatieve en kwantitatieve methoden? Hoe kunnen de kwantitatieve (log data) en kwalitatieve data (attitude en ervaring) vertaald worden naar de waardevolle inzichten voor de UX ontwerpers van de mobiele applicatie?

Afhankelijk van je achtergrond kan deze opdracht verder aangescherpt worden, bijvoorbeeld naar meer fundamentele onderzoeksvragen rondom de relatie tussen verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes en de inzichten die ze bieden.

Spreekt een van deze vraagstukken jou aan? Ben jij een nieuwsgierige creatieve en eigenwijze student? Wil jij in een tof dynamisch team werken aan de innovatie die er echt toe doet? Neem dan contact met ons op via jobs@innovalor.nl

Zie ook de gerelateerde afstudeeropdracht over de visualisatie van data analytics en onze blog over de bevindingen van het onderzoek rondom data management en privacy dashboard.