Schluss is een service rond het bewaren van persoonsgegevens, waarbij de gebruiker controle heeft over wat hij deelt met wie. De toegevoegde waarde van Schluss is dat de gebruiker zelf regie heeft over de data die hij via Schluss uitwisselt, op een veilige manier. De visie hierachter is dat alleen jij mag bepalen wie wat van je weet en dat de datastroom moet worden omgedraaid. In de kern gaat het om beveiligd attributen uitwisselen. Dat moet zelfs anoniem kunnen, dus met een pseudoniem. Schluss volgt daarmee de benadering van een datakluis.

Samengevat is Schluss een interessant nieuw initiatief vanuit een maatschappelijk belang van PDM. De coöperatieve structuur met een eenvoudig verdienmodel is daarin een nieuw element ten opzichte van andere ontwikkelingen. Ook het streven naar open source implementaties is onderscheidend. Technisch staat Schluss nog in de kinderschoenen. De komende pilots moeten hier verdere invulling aan geven.